Openbaar onderzoek: grachten van algemeen belang

Openbaar onderzoek: grachten van algemeen belang


Van 6 april tot 5 mei 2017 loopt het openbaar onderzoek over de grachten van algemeen belang. In het kader van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, worden volgende grachten van algemeen belang aangeduid (klik op de gracht voor meer informatie):

 

> Download de nota 'Grachten - Algemeen belang'

 

Hulshout:        

 

Westmeerbeek:

 

Houtvenne:

 

Omdat deze grachten een belangrijke functie kunnen vervullen in de waterveiligheid en het tot stand komen en het behouden van een watersysteem in goede toestand, neemt de gemeente het beheer van deze grachten over. Ten behoeve van dit beheer geldt een erfdienstbaarheid met betrekking tot het recht van doorgang voor personeelsleden van het gemeentebestuur en/of de aangestelden die met de uitvoering zijn belast.

Meer info en inzage op het gemeentehuis, Milieudienst, Prof. Dr. Vital Celen plein 2, 2235 Hulshout op de hierna vermelde tijdstippen:

- maandag tot en met vrijdag: 9.00 tot 12.00

- woensdag: 13.00 tot 16.00

- maandagavond: 18.00 tot 20.00

De klachten of opmerkingen over de ter inzage gelegde documenten die het voorwerp uitmaken van het onderzoek, moeten per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis overgemaakt vóór het verstrijken van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be