Beleidsplan Sluipverkeer

Beleidsplan Sluipverkeer. Resultaten enquête afsluiten Groenstraat.
Tussen 23 februari 2017 en 31 maart 2017 liep er een enquête betreffende het afsluiten van de Groenstraat in Westmeerbeek alsook rond het opheffen van de enkelrichting. Tijdens de proefperiode werden metingen gedaan en vergeleken met 2015. Het resultaat is 3632 auto's minder op één week in de omgeving Beekstraat, Groenstraat en Haepersstraat. Het doel om het sluipverkeer te weren lijkt hierbij behaald. 77% van de bewoners uit deze straten kiest dan ook voor het behoud van de blokkade op de Groenstraat. Voor het opheffen van de enkelrichting in de Groenstraat werd geen 2/3e meerderheid behaalt en zal de enkelrichting opnieuw worden ingevoerd.


Deze acties kaderen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente om de woongebieden in hun functie te versterken en het sluipverkeer te weren.homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be