Nieuwe bloembakken in de Nieuwstraat hebben gewenste effect

In het voorjaar van 2017 plaatste de gemeente enkele bloembakken in de Nieuwstraat na een traject van participatie met de bewoners. De werkgroep die zich boog over het sluipverkeer haalde vooral aan dat de snelheden van het doorgaand verkeer niet aangepast zijn. Daarom werd hier gekozen om snelheid beperkende maatregelen te nemen.


De metingen liegen er niet om: tijdens de proefopstelling daalde de V85 met 10 km/u. In april 2017 noteerde de politie een V85 van 38 km/u richting Netestraat en van 39 km/u richting Heide, wat opnieuw een daling is van 10 km/u richting de Netestraat en 7km/u minder richting Heide.homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be