Straatverlichting wordt gedoofd/gedimd

Vanaf het voorjaar van 2018 zal u merken dat er 's nachts minder straatverlichting gaat branden. Onze gemeente start dan met een nieuwe werkwijze, waarbij in de straatverlichting een op de twee lampen uitgaat tussen 00.00 en 05.00 uur. De andere wordt gedimd indien het armatuur hiervoor geschikt is. Het doel van het doof- en dimregime is een flinke besparing op zowel de kosten als de CO2-uitstoot. Op dit moment kost de openbare verlichting jaarlijks € 122175,98. Door een doof- en dimregime in te voeren, verwachten we een besparing van € 38000 per jaar. De onderhoudskosten zullen ook nog dalen en de uitgaven om de betreffende verlichting om te bouwen, zullen binnen het jaar terugverdiend zijn. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat kruispunten en andere belangrijke plaatsen voldoende verlicht zijn. Deze maatregelen passen binnen de afspraken van het burgemeestersconvenant. Hiermee proberen we de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen. Voor het onderdeel verlichting is een masterplan opgesteld om voortaan bewuster om te gaan met verlichting.



homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be