Aankondiging administratieve afpaling waterloop

AANKONDIGING ADMINISTRATIEVE AFPALING WATERLOOP

Overeenkomstig artikel 41 van het Veldwetboek, wordt aangekondigd dat,

De provincie Antwerpen, met bestuurszetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, tot afpaling zal overgaan van de provinciale waterloop met het nummer A.7.12.1 - Binnenbeek (Leemheideloop) zoals gelegen op het grondgebied van de gemeente Hulshout.

Het betreft het gedeelte van de waterloop dat gelegen is tussen de Hooistraat en de Heibaan te Hulshout, ter hoogte van de percelen met als kadastrale nummers HULSHOUT, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 150B2, 150C2, 151F, 157H en 157M.

De afpalingsverrichtingen zullen plaatsvinden op 4 juni 2018 om 10.00 uur onder leiding van landmeter-expert Edwin Jacobs van Studiebureau Verhaert in opdracht van de provincie Antwerpen.

De aangelanden zullen hiervan tevens in kennis worden gesteld en kunnen op de verrichtingen aanwezig zijn. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met de dienst Vastgoed van de provincie Antwerpen - 03/240.66.39

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be