Absoluut verbod op roken en open vuur wegens droogte

De burgemeester van Hulshout heeft een absoluut rookverbod en een verbod tot het maken van vuur in open lucht uitgevaardigd.

Het agentschap voor Natuur en bos kondigt fase ORANJE af. Er is een groot brandgevaar in natuur- en heidegebieden en in de bossen.
Samen moeten we branden in deze gebieden voorkomen. De vegetatie is uitgedroogd, waardoor het risico op een snelle en omvangrijke vuurverbreiding groot is.

Overtredingen van deze politieverordening zullen gestraft worden met politiestraffen voor zover bij wetten, decreten of algemene reglementen geen zwaardere straffen voorzien zijn.

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be