Bijkomend politiebesluit: verbod op kampvuur

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Daarnaast vraagt de gouverneur ook expliciet om in deze uitzonderlijke omstandigheden bijzondere aandacht te besteden aan het ontsteken van vuurwerk. In de meeste Algemene Bestuurlijke Politieverordeningen is het afsteken van vuurwerk reeds gekoppeld aan toestemming van de burgemeester.
Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden kan u terugvinden via onderstaande site:
https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

 

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be