Meldpunt Waterlopen

De provincie Antwerpen, beheerder van maar liefst 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen, heeft een vernieuwd Meldpunt gelanceerd. Om het beheer van de waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook van groot belang. Meldingen van wakkere burgers helpen de provincie immers tijdig in te grijpen bij problemen. En zo kan erger vaak voorkomen worden. Ziet u iets ongewoons in of rond het water? Dan kan u dit via www.meldpuntwaterlopen.be aan de provincie melden. Uw melding wordt meteen opgevolgd én u wordt ook verder op de hoogte gehouden van de stand van zaken.Onze leefomgeving kan er alleen maar beter op worden!homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be