Informatie installatie politieke organen

De OCMW-raadsleden kiezen de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst door ontvankelijke voordrachtsakten in te dienen.
Het aantal leden van een bijzonder comité voor de sociale dienst (zonder de voorzitter!) hangt af van hoe groot de OCMW-raad is: voor Hulshout is dit zes leden voor een OCMW-raad met 21 leden.


Het aantal leden van het bijzonder comité waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.
Er zijn geen lijstverbindingen aan de algemeen directeur bezorgd.
De algemeen directeur dient op de gemeentelijke webstek bekend te maken hoeveel zetels in het bijzonder comité aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen.


De berekening van het aantal zetels per lijst of groep van lijsten gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité (zonder de voorzitter) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft. Bij het resultaat van deze bewerking is het aantal eenheden (cijfer voor de komma) gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen (cijfers na de komma) van het resultaat van de bewerking. Bij gelijke decimalen telt het hoogste stemcijfer van de lijst of de groep van lijsten.


Resultaat van deze bewerking:
CD&V heeft 3 zetels (rechtstreeks verworven 6 : 21 x 11= 3,143)
NV-A heeft 2 zetels (rechtstreeks verworven 6 : 21 x 8 = 2,286)
Groen heeft 1 zetel (niet-rechtstreeks verworven 6 : 21 x 2= 0,571)homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be