Stormschade 10 maart 2019

De zware stormwinden die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht.

Het Vlaams Rampenfonds heeft opdracht gekregen te onderzoeken of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. Wie schade heeft geleden, kan dit melden bij de gemeente waar de schade heeft plaatsgevonden. De gemeente verzamelt alle info van de schadelijders met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag. De gemeenten hebben daartoe de tijd tot 10 mei 2019 (60 dagen nadat het schadelijk weersverschijnsel zich voordeed). Op basis hiervan wordt het weersfenomeen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds. Opgelet:
Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door storm wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-"eenvoudige risico's"). Voor meer info klik hier.

 

Concreet

Hebt u schade geleden die niet vergoed wordt door de brandverzekering kan u contact opnemen met de gemeente via secretariaat@hulshout.be. U dient uw gegevens, omschrijving van de geleden schade en het bedrag + kopieën van bewijsstukken (foto's, factuur etc) door te mailen (zie document). De gemeente verzamelt alle bewijzen en stuurt deze door aan het rampenfonds. Daarna moet u wachten tot wanneer de ramp erkend wordt. Wanneer de stormschade als ramp erkend wordt, dient u uw dossier rechtstreeks in te sturen bij het rampenfonds. De gemeente houdt u hiervan op de hoogte. 

Schadedocumenthomepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be