Werken Beekstraat

Op maandag 01 april 2019 start de aannemer Hegrola met de rioleringswerken in de Beekstraat. Het traject van de werken in de Beekstraat situeert zich tussen het kruispunt met de Ramselsesteenweg en het kruispunt met de Groenstraat. De werken zullen ongeveer zes weken duren, op voorwaarde dat de weersomstandigheden gunstig zijn. Gedurende de werken is het kruispunt Beekstraat-Groenstraat afgesloten. Hierdoor zal het éénrichtingsverkeer in de Groenstraat tijdelijk worden opgeheven en zullen de paaltjes in de Groenstraat en Beekstraat tijdelijk worden verwijderd.  

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be