Hulshoutse nieuwtjes


Omgaan met alcohol en andere drugs op de werkvloer
Op donderdag 9 maart 2017 wordt er vanuit de regierol sociale economie een event georganiseerd over omgaan met alcohol en andere drugs op de werkvloer. Het betreft een gratis infosessie voor werkgevers.
 
condensatie
Doe mee met de groepsaankoop condensatieketels
IOK organiseert samen met 27 gemeenten, waaronder ook onze gemeente, een groepsaankoop voor condensatieketels. Zowel condensatieketels op aardgas als op mazout worden aangeboden via deze groepsaankoop. Op maandag 13 maart 2017 komen de gekozen firma zichzelf en hun werkwijze voorstellen in de Merodezaal in Westerlo. Deze infoavond gaat van start om 20.00 uur.
 

Hervorming energiepremies en nieuwe totaalrenovatiebonus
Er komt een geleidelijke afbouw van de energiepremies, maar daar tegenover staat wel een totaalrenovatiebonus die aangevraagd kan worden bovenop de energiepremies. Deze bonus kan u aanvragen wanneer u minimaal drie energiebesparende maatregelen combineert binnen de vijf jaar. Meer informatie over de hervormde energiepremies en over de nieuwe totaalrenovatiebonus vindt u hier.
 

BENOveren staat voor Beter Renoveren
De Vlaamse overheid wil tegen 2050 elke woning even energiezuinig maken als de nieuwbouwwoningen van vandaag. Om dit te bereiken is het niet voldoende om de woningen gewoon te renoveren. Vandaar BENOveren: BEter reNOveren. Wie BENOveert, die renoveert beter dan gebruikelijk om zijn of haar woning nog energiezuiniger te maken dan wat verplicht is.
 
lerarenkaart
Lerarenkaart Klasse
Bent u leerkracht en woont u in Hulshout? Dan kan u vanaf 2 januari 2017 uw lerarenkaart komen afhalen in de bib!
 
huisnummer
Algemene hernummering in Hulshout
Deze maand starten we met het aanbrengen van de nieuwe huisnummerplaatjes. Heeft u hetzelfde nummer? Dan verandert er verder niets. Ander nummer? Dan heeft u misschien nog wel wat vragen...
 

Snelheidsremmende opstelling Nieuwstraat
In de Nieuwstraat werd de huidige snelheidsremmende opstelling vervangen door bloembakken. Deze hebben als doel de lagere snelheden van het doorgaand verkeer te behouden en zullen tegelijkertijd het straatbeeld verfraaien. De laatste metingen tijdens de proefopstelling gaven een daling weer van 10 km/u. Dit kunnen we als gemeente niet negeren. Daarom namen we het besluit om meer verkeersremmers te plaatsen, nu met een meer esthetisch uitzicht.
 
Uitroepteken
Ophokplicht voor alle pluimvee
Naar aanleiding van de vaststelling van vogelgriep bij een hobbyhouder te Lebbeke worden de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt door een ophokplicht voor alle pluimvee.
 

Wijziging e-mailadressen bibliotheek
Vanaf 1 februari 2017 neemt de bibliotheek nieuwe e-mailadressen in gebruik. U kan hen bereiken via bibliotheek@hulshout.be. Verlengingen kunnen aangevraagd worden via verlengingen@hulshout.be.
 
Begraafplaats
Oproep tot waakzaamheid: metaaldiefstallen op kerkhoven.
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor de toename van metaaldiefstallen op kerkhoven.
 

Nieuwe openingsuren PWA-werking
Op 6 december 2016 werd door Vlaams Minister Muytens beslist om de PWA-werking minstens te laten doorlopen tot 31 december 2017. De opvolger van het PWA-systeem, het zogenaamde wijkwerken, moet nog verder uitgewerkt worden.
 

Sluitingsdagen

  • 17 april 2017

Zoeken

Het weer in Hulshout