Home > Gemeenteraad en OCMW-raad

Gemeenteraad en OCMW-raad

Op 8 januari 2019 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad geïnstalleerd. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... 

De gemeentereaadsvergaderingen met aansluitend de OCMW-raad zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout