Home > Gemeenteraad

Gemeenteraad

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe Hulshoutse gemeenteraad geïnstalleerd. Binnen de gemeentelijke werking is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... De OCMW-voorzitter heeft enkel een raadgevende stem.

De gemeentereaadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout