Home > Milieu / wonen > Bouwen > Gecoro

Gecoro

De Gecoro - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening - adviseert het gemeentebestuur over het beleid inzake ruimtelijke ordening.

Dagorde & verslag


25 februari 2008

 • Goedkeuring van het verslag van de GECORO d.d. 28.01.2008 en ondertekening van de notulen
 • Ondertekening huishoudelijk reglement
 • Verkavelingsaanvraag 'De Hoef' Sectie A nrs 145r, 140k, 146g, 139g, 139f/dl, 147d/dl
 • Extra punt: de stand van zaken met betrekking tot de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen


28 januari 2008

 • Goedkeuring van het verslag van de GECORO d.d. 23.04.2007 en ondertekening van de notulen
 • Kennismaking
 • Bespreking en vaststelling van het huishoudelijk reglement
 • Opstellen van een lijst van te bespreken punten met het College
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Hulshout tot het uitvoeren van omgevingswerken bij de nieuwe werkhal
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Hulshout tot het renoveren van een voetbalveld en een atletiekpiste

pijltje Download het verslag.

Samenstelling

 • Voorzitter (stemgerechtigd deskundige): Jef Wauters, gepensioneerd dossierbehandelaar Ruimte Vlaanderen Antwerpen, Grote Baan 42, 2235 Hulshout
 • Secretaris : Kurt Van den Vonder, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (niet stemgerechtigd secretaris)
 • 'deskundigen':
  • Eerste lid:
   • Effectief: Paul Vets, Hoekske 4, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend: Werner Ceulemans, Stationsstraat 155, 2235 Hulshout
  • Tweede lid:
   • Effectief: Ingrid De Paepe, Bertelsbroekstraat 56, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend: Kristof Haepers, Haeperstraat 16, 2235 Hulshout
  • Derde lid:
   • Effectief: Guy Van Dessel, Aarschotsebaan 68, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend: René Wouters, Vennekensstraat 57, 2235 Hulshout
 • Afgevaardigden voor de maatschappelijke geledingen aangesteld:
  • Groep van werkgevers of zelfstandige ondernemers in de gemeente, vertegenwoordigd door een afgevaardigde van Voka - Kamer van Koophandel Kempen:
   • Effectief lid: Hilde Dom, Industriepark 24, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend lid: Jos Mols, Industriepark 24, 2235 Hulshout
  • Groep van handelaars in de gemeente, vertegenwoordigd door een afgevaardigde van Unizo-Hulshout:
   • Effectief lid: Ivo Ceulemans, Haeperstraat 1, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend lid: Bart Meuwissen, Dreef 20, 2235 Hulshout
  • Groep van land- en tuinbouwers in de gemeente, vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Boerenbond:
   • Effectief lid: Ludo Vermeulen, Eikenbroekstraat 36, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend lid: Johan Michiels, Jozef Michielsstraat 37, 2235 Hulshout
  • Groep van milieu- en natuurverenigingen, vertegenwoordigd door een afgevaardigde van Natuurpunt:
   • Effectief lid: Manu Vlaeyens, Netestaat 33, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend lid: Guido Ceulemans, Bundersstraat 2, 2235 Hulshout
  • Groep van werknemers, vertegenwoordigd door ACV Kempen:
   • Effectief lid: Ann Van Rompaey, Heibaan 14, 2235 Hulshout
   • Plaatsvervangend lid: Paul Frederickx, Hulshout-veld 109, 2235 Hulshout

Huishoudelijk reglement

Sluitingsdagen

Zoeken

Het weer in Hulshout