Home > Getuigschriften

Getuigschriften

Op deze pagina kan u een aantal attesten/getuigschriften online aanvragen bij de dienst bevolking.

Getuigschrift van woonst

Dit getuigschrift bewijst dat u in Hulshout woont of gewoond heeft tot een bepaalde datum.

blokje Vraag het aan via het digitaal formulier.

Nationaliteitsbewijs

Belgen kunnen dit getuigschrift aanvragen bij de dienst Burgerzaken, inwoners met een andere nationaliteit moeten zich hiervoor wenden tot de ambassade of het consulaat.

U kan dit formulier telefonisch aanvragen (015 22 40 11), per e-mail (bevolking@hulshout.be) of aan het loket.

Uittreksel samenstelling van het gezin

Voor elk gezin dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters kan een document afgeleverd worden met vermelding van alle leden van het gezin.

blokje Vraag het aan via het digitaal formulier.

Getuigschrift levensbewijs

Een levensbewijs vermeldt of een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het bevolkingsregister. Vooral verzekeringsmaatschappijen vragen dit aan.

blokje Vraag het aan via het digitaal formulier.

Uittreksel uit het strafregister

Er bestaan drie verschillende uittreksels uit het strafregister. De instantie die het document vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat u nodig heeft.

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 595 (voorheen model 1)

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit model kan niet altijd onmiddellijk afgeleverd worden. Dit model kan in de meeste gevallen direct worden meegegeven

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.1 (nieuw model)
Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor douane, reisagentschap, verzekeringswezen, drankslijterijen, beursmakelaar, jachtvergunning, ... Dit model kan in de meeste gevallen direct worden meegegeven

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.2 (voorheen model 2)
Dit model kan aangevraagd worden indien u een activiteit of beroep heeft waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, zoals een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging, ...

Dit model kan in de meeste gevallen direct worden meegegeven, mits u het persoonlijk komt aanvragen.

Hoe aanvragen?
1. Een uittreksel uit het strafregister wordt persoonlijk aangevraagd bij de dienst Burgerzaken. Op vertoon van de identiteitskaart wordt het afgeleverd. U mag ook iemand machtigen om het in uw plaats aan te vragen of af te halen. U gebruikt hier het volmachtformulier voor. 

2. Vraag het aan via het digitaal formulier. Het attest kan na een seintje opgehaald worden aan het loket: ofwel persoonlijk, ofwel met een volmachtformulier. 

Het uittreksel is gratis.

Let op:

  • Een uittreksel uit het strafregister wordt nooit opgestuurd.
  • Zowel de aanvraag als de afhaling moet persoonlijk of via volmacht gebeuren.

 

Uittreksel akte (geboorte, huwelijk echtscheiding, overlijden)

U kan een uittreksel aanvragen van een geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte.

Een uittreksel van een geboorteakte wordt soms gevraagd bij sollicitaties en bij het openen van een dossier bij een bank. Indien u of uw aanverwanten in Hulshout geboren zijn, kan u daarvan een akte krijgen op de dienst bevolking. Ook personen die niet in België geboren zijn maar waarvan de akte in Hulshout overgeschreven werd kunnen een uittreksel uit de geboorteakte krijgen.
Opgelet! Als u in een andere gemeente geboren bent, dan moet u het uittreksel uit die akte opvragen in de gemeente van registratie.

blokje Vraag het aan via het digitaal formulier.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout