Home > Bestuur > Diensten > Bevolking > Mededeling beroepsverandering

Beroepsverandering

Persoonlijke gegevens

Rijksregisternummer*

= nummer rechtsbovenaan op uw SIS-kaart

*
Voornaam*
Beroepsgegevens
Nieuw beroep*
Sector*
Sociale categorie*  
E-mail*
   

* = verplicht in te vullen

Nuttige informatie

blokje Als u voor het eerst een beroep uitoefent of van beroep verandert, moet u dat persoonlijk komen melden bij de Dienst Bevolking of via bovenstaand formulier meedelen.

blokje De Dienst Bevolking zal u een bevestigingsmailtje sturen. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres correct invult. Als u een 3-tal weken na aangifte nog niets vernomen hebt gelieve dan contact op te nemen met het gemeentehuis, dit wil zeggen dat er een technisch foutje is opgetreden.

blokje De informatie over uw beroep in de bevolkingsregisters verwijst naar de activiteit waaruit u uw voornaamste beroepsinkomsten haalt, zonder vermelding van de specialiteit in de beroepsklasse, werkgever, titel of mandaat.

blokje Een behaald diploma staat niet synoniem voor uw beroep.

blokje Deze informatie kan u aanvullen met de sociale beroepscategorie (kaderpersoneel, geestelijke, gepensioneerde, helper, leerjongen, loontrekkende, onbepaald, vrij beroep, weddetrekkende, zelfstandige).

blokje Als u in de openbare sector werkt kan u de algemene vermelding invullen: ambtenaar, beroepsmilitair, ...

blokje De eretitel van een vroegere ambt moet u niet meer vermelden.


De gegevens die u op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Hulshout enkel voor de verwerking van uw aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens.

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout