Home > Leven / welzijn > Burgerzaken > EID / KIDS-ID > Elektronische identiteitskaart

Elektronische identiteitskaart

voorbeeld van een elektronische identiteitskaartIedere Belg die ouder is dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een identiteitskaart volgens Europees model. 
De kaart wordt uitgereikt voor een periode van maximum 10 jaar. Voor afloop van de geldigheidsduur wordt men automatisch opgeroepen. Wanneer men niet tijdig gevolg geeft aan deze uitnodiging vervalt ze, u dient zich dan op eigen initiatief aan te bieden bij de dienst bevolking.

De kaart moet ook vernieuwd worden: wanneer u van (voor)naam verandert; wanneer de kaart beschadigd is; wanneer de foto niet meer gelijkend is. In deze gevallen moet u uit eigen beweging naar de dienst bevolking komen. Bij elke vernieuwing om één van de bovenvermelde redenen gaat een nieuwe geldigheidsduur van vijf jaar in.

Meer info over de elektronische identiteitskaart kan u op www.eid.belgium.be/ terugvinden.

Wat bij diefstal of verlies?

Bij verlies of diefstal moet men de feiten aangeven bij de politie. Men krijgt dan een attest van verlies of diefstal of vernietiging van de identiteitskaart. Dit attest is een voorlopig identiteitsdocument dat enkel geldig is in België en dat wordt uitgereikt in afwachting van het aanmaken van de nieuwe identiteitskaart. In de meeste gevallen dient er ook een klacht ingediend te worden bij de politie wegens verlies of diefstal van zijn identiteitsdocument

Er is ook een hulpmiddel gecreëerd zodat de burger het verlies, de diefstal of de vernietiging van zijn identiteitsdocument, zijn vreemdelingenkaart, zijn Kids-ID of zijn paspoort onmiddellijk kan melden. Dit hulpmiddel is de Helpdesk DOCSTOP.

Het gebruik van DOCSTOP is eenvoudig voor de gebruiker. Hij moet alleen maar contact opnemen met de Helpdesk DOCSTOP van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking via de volgende nummers:

 • 00 800 2123 2123 (in België - gratis nummer). Indien dit nummer onbereikbaar zou zijn, kan men op het nummer +322 518 21 23 terecht.
 • +800 2123 2123 (in het buitenland - gratis nummer). Het plusteken moet vervangen worden door het internationale kengetal dat wordt gebruikt in het land van waar er wordt gebeld voor een internationale oproep, gewoonlijk «00».

Opgelet: het 00800-nummer is niet in alle landen beschikbaar en is evenmin noodzakelijkerwijze beschikbaar voor alle diensten en operatoren (gsm). De beschikbaarheid van het 00800-nummer in de verschillende landen en voor de verschillende diensten en operatoren evolueert voortdurend en is met name afhankelijk van de akkoorden die Belgacom sluit met de verschillende operatoren en landen. Deze situatie is ook afhankelijk van de diensten die elk land aanbiedt. Zo zijn er landen waar het principe van het gratis nummer eenvoudigweg niet bestaat. De informatie m.b.t. de beschikbaarheid van het nummer naargelang het land kan teruggevonden worden op de website www.docstop.be

 • +322 518 21 23 (betalend maar overal beschikbaar nummer)

De gebruiker van DOCSTOP ontvangt op het adres van zijn hoofdverblijfplaats een schriftelijke bevestiging van zijn aangifte evenals een dossiernummer. Voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische kaarten voor vreemdelingen en kinderen heeft de burger, zo hij het document terugvindt, een termijn van 7 dagen vanaf de aangifte om te verzaken aan de procedure en hun annulering te vermijden. Het volstaat contact op te nemen met de Helpdesk DOCSTOP en het dossiernummer mee te delen, er dient daarna nog wel terug contact opgenomen te worden met de politie en de gemeente. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de politie of gemeente en zij geven het dan door aan de Helpdesk DOCSTOP. Voor de paspoorten en de elektronische identiteitskaarten van Belgen die in het buitenland verblijven treedt de annulering in werking onmiddellijk na de aangifte bij DOCSTOP.

We wijzen erop dat DOCSTOP en ook CHECKDOC alleen werken voor Belgische documenten.

Een aangifte van diefstal of verlies bij de politie volstaat niet, zoals ook de aangifte bij de politie de privépersoon niet ontslaat van de verplichting om zijn gestolen of verloren debet- of kredietkaarten te blokkeren bij CARDSTOP. De aangifte bij de politie is verplicht in geval van verlies van een elektronische vreemdelingenkaart. In alle gevallen (behalve voor het paspoort en de elektronische identiteitskaart van een Belg die in het buitenland verblijft) moet de burger, nadat hij naar DOCSTOP heeft gebeld voor zijn aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van zijn document naar de politie gaan om er zijn Bijlage 12 te halen die, uitsluitend in België, als voorlopig identiteitsbewijs geldt.

Actie

Meebrengen:

 • de persoonlijke uitnodiging 
 • een pasfoto met witte achtergrond (criteria pasfoto)
 • de huidige identiteitskaart of P.V.-verlies 
Procedures:
 • Standaard: € 18,00 of € 17,00 voor de eerste identiteitskaart  (+/- 3 weken na aanvraag)
 • Spoed:  € 88 (2 dagen na aanvraag)
 • Extreme spoed:  € 131,60 (dag na aanvraag)
 • Er bestaat ook een zeer extreme spoed procedure met levering in Brussel, deze procedure

kan enkel wanneer de andere opties niet mogelijk zijn.

Sluitingsdagen

 • dinsdag 1 mei 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout