Home > Geboorte

Geboorte

baby

Ieder kind dat in Hulshout geboren wordt, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte gebeurt binnen de 15 dagen na de bevalling. Als de 15de dag in het weekend valt of een wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Ongehuwde ouders: moeder of beide ouders kunnen aangifte doen. De vader kan alleen aangifte doen, als hij een erkenningsakte voorlegt die vóór de geboorte opgemaakt werd. Bij erkenning vóór de geboorte dienen beide ouders zich beiden aan te melden met een verklaring van een dokter betreffende de vermoedelijke geboortedatum.

Meebrengen :

  • attest van de geboorte (afgeleverd door het ziekenhuis, de dokter of de vroedvrouw) 
  • trouwboekje 
  • identiteitskaarten van de ouders


Bij erkenning voor de geboorte moeten beiden ouders naar de dienst burgerzaken komen om een akte van erkenning te komen ondertekenen.

Meebrengen:

  • Doktersattest met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum


Wanneer uw kindje geboren is in een andere gemeente dan Hulshout stuurt de gemeente van zodra er bericht is van de geboorte een uitnodigende brief voor:

  • een geboortepremie (vergeet u bankrekeningnummer niet)
  • een slabbetje

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout