Home > Huwelijk

Huwelijk

huwelijk

Eén van beide partners moet in Hulshout ingeschreven zijn in ofwel het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aangifte

De aangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen voor de huwelijksdatum gebeuren door beide huwelijkskandidaten of door één partner indien men een gelegaliseerde volmacht voorlegt (+ kopie van de identiteitskaart).

Gaat u binnenkort trouwen en zou u graag informeren of uw gewenste huwelijksdatum nog vrij is? Vul dan volgend formulier in en wij checken de datum en nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Getuigen

De wet van 6 april 2010 heeft in verband met de getuigen bij het burgerlijke huwelijk enkele artikelen in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. Voor de huwelijksaangiften vanaf 1 juli 2010 wordt de verplichting van twee getuigen bij het voltrekken van het huwelijk afgeschaft.

U kunt nu zelf beslissen of u al dan niet getuigen wenst bij het huwelijk. Er is voortaan de mogelijkheid: geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden. Zij moeten wel de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

pijltje Download het formulier om de getuigen in te vullen.

Kosten

Vanaf 2 februari 2006 moet u bij de aangifte van een huwelijk niet meer zelf voor de nodige documenten zorgen.

Onze diensten vragen volledig gratis uw geboorteakte en uw echtscheidingsakte (indien u al eerder gehuwd bent geweest) of overlijdensakte van u vorige echtgeno(o)te aan de gemeente waar deze akte werd overgeschreven.

Enkel indien u in het buitenland geboren bent of indien u vorig huwelijk in het buitenland plaats gevonden heeft en de akte in België niet is overgeschreven, moet u deze nog wel zelf aanvragen.

U zal dus enkel de kosten van het huwelijksboekje moeten betalen, en dit zal u € 14 kosten.

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout