Home > Leven / welzijn > Burgerzaken > EID / KIDS-ID > Identiteitsbewijs/Kinderpasje

Identiteitsbewijs/Kinderpasje

kinderen

De Kids-ID vervangt het huidige witte, kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar door een elektronisch document, althans wat de Belgische kinderen betreft.

De uitreiking van de Kids-ID gebeurt op vraag van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag over het kind uitoefen(t)(en) en is dus niet verplicht (er worden dus ook geen oproepingen voor verstuurd).

De geldigheidsduur bedraagt 3 jaar, zonder dat de vervaldatum later mag vallen dan de dag voor de datum waarop het kind 12 jaar wordt.

Deze kaart zal de uiterlijke kenmerken hebben van de gewone eID-kaart, ter uitzondering van een handtekeningencertificaat, vermits minderjarigen niet rechtgeldig kunnen tekenen.

Het Kids-ID is identeits- en reisdocument: het biedt de mogelijkheid om het kind snel te identificeren, zowel in binnen- als buitenland. Het is geldig als reisdocument in alle landen van de EU (uitgez. Bulgarije, Litouwen, Roemenië en Slovakije). Om te reizen in landen waar het Kids-ID niet is erkend dient het kind over een paspoort te beschikken.

Het Kids-ID volstaat niet voor een minderjarige om alleen naar het buitenland te reizen: het kind moet ook vergezeld zijn van een ouder of voogd met een geldig identiteitsstuk.

Ook de Kids-ID biedt vele elektronische gebruiksmogelijkheden. Bijzonder om te vermelden is het centraal en uniek telefoonnummer (achterzijde Kids-ID) +32 (0)78 150 350, dat 24 u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is en waarnaar kan gebeld worden als het kind in gevaar of problemen is. Dit nummer is immers gelinkt aan een cascadesysteem waarbij tot 7 noodnummers kunnen worden gecontacteerd en waarbij finaal wordt doorgeschakeld naar Child Focus wanneer niemand bereikbaar zou zijn. Deze noodtelefoonnummers kunnen door de code "contact ouders" zelf worden ingesteld door registratie op www.halloouders.be of via het centraal telefoonnummer door ingave van het Rijksregisternummer van het kind. De volgorde van de telefoonlijst kan het best worden bepaald in functie van de verwantschap en (vermoedelijke) bereikbaarheid.

Zoals voor de eID kaart wordt er bij de activering van de Kids-ID gebruik gemaakt van geheime codes (de puk en eventueel de pin code). Deze codes worden voor de Kids-ID verstuurd naar het adres van het kind ter attentie van de ouders. Voor de Kids-ID bevat de pin/puk brief ook een extra code namelijk de code "Contact met de ouders". Met deze code kunnen de ouders vrijblijvend op internet of via telefoon, een lijst met 7 telefoonnummers bepalen waarnaar er moet gebeld worden ingeval zich een probleem voordoet met het kind en het noodzakelijk is om een vertrouwensperoon te bereiken. Hier kan u een voorbeeld van deze pin/puk brief voor de Kids-ID downloaden.

Let op: bij de aanvraag van de Kids-ID moet het kind meekomen naar het gemeentehuis!

Meebrengen:

blokje 1 pasfoto

Met effen, witte achtergrond & niet zelfgemaakt! (voorbeelden pasfoto's)

Bij de aanvraag van de Kids-ID moet het kind meekomen naar het gemeentehuis!

Procedure:

  • Standaard: € 6,40 (+/- 3 weken na aanvraag)
  • Spoed: € 88 (2 dagen na aanvraag)
  • Extreme spoed: € 131,60 (dag na aanvraag)
  • Spoed bij 2de kind: € 55,60
  • Er bestaat ook een zeer extreme spoedprocedure met levering in Brussel, deze procedure
  • kan enkel wanneer de andere opties niet mogelijk zijn.


Meer informatie

Reistoelating minderjarigen

Ouderlijke toestemming voor reizen naar het buitenland

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen. Het is echter aangeraden om een 'ouderlijke toestemming' te geven voor een minderjarige die alleen of met andere personen dan zijn of haar ouders naar het buitenland reist.

Als het kind met één van de beide ouders reist, heeft deze ouder de vrijheid om een geschreven akkoord mee te nemen van de andere ouder, dat door de gemeente voor echt verklaard kan worden.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken raadt een ouderlijke toestemming aan, als het kind alleen reist of in het gezelschap van andere personen dan de ouders. De dienst geeft op zijn website meer informatie over de nodige reisdocumenten, afhankelijk van de bestemming, de leeftijd, de reiziger, de duur en het doel van de reis.

Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over eventueel bijkomende vereiste documenten voor het reizen met kinderen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming, Buitenlandse Zaken adviseert om zich te informeren bij de ambassade of het consulaat, of de luchtvaartmaatschappij, als het kind alleen reist.

Wettigen van de handtekening

De ouder moet zich dus naar de dienst bevolking begeven met het document 'Toestemming van de ouders om te reizen in het buitenland'. Zij controleren daarna de gegevens en gaat over tot het wettigen van de handtekening. Als de ouder die de toelating geeft niet aanwezig kan zijn, kan die zich door een andere volwassen persoon laten vertegenwoordigen. Deze persoon moet zich melden met een volmacht van de ouder en de orginele identiteitskaart van de ouder.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 1 mei 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout