Home > Militie

Militie

Sinds enkele jaren is de verplichte legerdienst afgeschaft.

Soms kan een militiegetuigschriften nuttig zijn voor bijvoorbeeld sommige sollicitaties. De dienst bevolking kan dit voor u in orde maken. Neem dan wel uw militair zakboekje of laatst ontvangen militiedocument mee. Hetzelfde geldt voor wie een militieattest nodig heeft voor het ziekenfonds of de verlofkas.

Sluitingsdagen

  • 1 & 2 november 2018
  • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout