Home > Pensioenen

Pensioenen

Pensioenaanvraag

Er geldt een flexibele pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar voor mannen en vrouwen. Afhankelijk van de job die u hebt verricht, heeft u recht op een:

  • werknemerspensioen (arbeiders, bedienden,...)
  • zelfstandigenpensioen (dokters, handelaars, landbouwers,...)
  • overheidspensioen (gemeente, NMBS, onderwijs,...).

Als u een gemengde loopbaan (b.v. eerst zelfstandige, daarna arbeider) heeft gehad, moet u voor elk stelsel een aparte aanvraag voor een pensioen doen. Werknemers en/of zelfstandigen moeten dit via de pensioendienst regelen, ten vroegste 1 jaar voor men op pensioen gaat (aanvraag doen in de geboortemaand).

Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • trouwboekje

Overlevingspensioen

De overlevende echtgeno(o)t(e) kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen wegens de activiteit van de overleden echtgeno(o)t(e) als werknemer of als zelfstandige. Er zijn voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk.

Ombudsman voor de pensioenen

De Ombudsdienst Pensioenen biedt jaarlijks aan zowat 1.700 gepensioneerden gratis heel concrete hulp om hun rechten te beschermen. Zijn werkmiddel bij uitstek is de bemiddeling bij de pensioendiensten.

Heeft u een specifieke vraag over een pensioenprobleem? Een klacht?

Contacteer de Ombudsdienst Pensioenen:

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout