Home > Verhuizen

Verhuizen

Opname in de bevolkingsregisters

verhuis

Elke verandering van hoofdverblijfplaats moet gemeld worden aan de dienst Burgerzaken van de gemeente van uw nieuwe hoofdverblijfplaats.

Een adreswijziging kan u aan het loket doorgeven, maar ook via een digitaal formulier of sinds kort ook rechtstreeks via https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/. (Hiervoor moet u eerst uw eID in de kaartlezer steken.) Hoe u dat precies doet via MijnDossier kan u hier lezen!

Verhuizen binnen de gemeente

Als u verhuist binnen Hulshout moet u enkel het nieuwe adres melden bij de dienst Burgerzaken.
De wijkagent zal later de 'effectiviteit' van de woning komen vaststellen en overhandigt u een formulier. Binnen de 14 dagen meldt u zich opnieuw bij de dienst Burgerzaken. 

Meebrengen:
- formulier van de wijkagent
- identiteitskaart + PIN-code van alle gezinsleden

Vestiging in Hulshout

Als u zich vestigt in Hulshout moet u enkel in Hulshout aangifte doen bij de dienst bevolking. De gemeente van herkomst wordt door ons verwittigd.
De wijkagent zal later de 'effectiviteit' van de woning komen vaststellen en overhandigt u een formulier. Binnen de 8 dagen meldt u zich bij de dienst Burgerzaken om de inschrijving te regelen. 

Meebrengen:
- formulier van de wijkagent
- identiteitskaarten + PIN-code van alle gezinsleden
- inschrijvingsbewijs van uw voertuig

Adreswijziging minderjarige

Niet-ontvoogde minderjarigen, die een adreswijziging willen laten doorvoeren naar een ander adres dan dat van de ouderlijke woonst, moeten vergezeld zijn en toelating hebben van diegene die de voogdij uitoefent. In de meeste gevallen blijven minderjarigen echter bij de ouders ingeschreven, ook al wonen ze elders. Dit is zeker het geval voor bijvoorbeeld studenten.

Vertrek uit Hulshout

- naar een andere gemeente in België 

Op het ogenblik dat u in de nieuwe gemeente woont, meldt u zich bij de bevolkingsdienst van uw nieuwe gemeente. Deze dienst zorgt voor het verdere verloop van de procedure en de inschrijving in het bevolkingsregister. 

- naar het buitenland 

Een langdurig of definitief vertrek naar het buitenland moet wel worden gemeld. U ontvangt dan een document (model 8) waarmee u zich dient aan te melden bij de Belgische ambassade in het land waar u naar toe gaat.

De adressen van Belgische vertegenwoordigers in het buitenland en nuttige tips voor een verblijf in een ander land vindt u op de website van het ministerie van buitenlandse zaken: www.diplomatie.be

Instanties verwittigen

U kan hier een duidelijk overzicht vinden van alle instanties die u nog moet verwittigen bij een verhuizing.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout