Home > Inschrijven register

Inschrijven register

In België is elke administratieve handeling gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die je hoofdverblijfplaats vaststelt. Je hoofdverblijfplaats moet gekend zijn door de administratie teneinde je in de mogelijkheid te stellen om als burger je rechten uit te oefenen en te kunnen genieten van alle sociale prestaties. Het is dus van essentieel belang dat je hoofdverblijfplaats permanent geregistreerd is bij de bevolkingsdienst van je gemeente van verblijf. Elke verandering van hoofdverblijfplaats moet gemeld worden aan de bevolkingsdienst van de gemeente van je nieuwe hoofdverblijfplaats.

Je dient je bevolkingsdienst te verwittigen wanneer je gedurende een zekere periode in je gemeente afwezig bent of, in voorkomend geval, wanneer je de gemeente definitief verlaat voor het buitenland. Als je afwezigheid uit je hoofdverblijfplaats vastgesteld wordt zonder dat je nieuwe hoofdverblijfplaats ontdekt werd, loop je het risico dat, door een beslissing van het bevoegd college van burgemeester en schepenen, je geschrapt wordt uit de bevolkingsregisters. De afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters zou de uitoefening van je politieke en sociale rechten kunnen belemmeren. Dit dient vermeden te worden door, bij de verblijfsverandering binnen dezelfde gemeente of naar het grondgebied van een andere gemeente, de te volgen procedure zorgvuldig na te leven.

Bij het overbrengen van je hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente van het Rijk, moet je hiervan aangifte doen bij de bevolkingsdienst van de betrokken gemeente binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuw verblijf.

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar dezelfde gemeente, moet de genoemde aangifte geschieden bij de bevolkingsdienst van de gemeente van inschrijving.

Wanneer je uit het buitenland komt en je hoofdverblijfplaats wil vestigen in een gemeente van het Rijk, dien je binnen acht dagen na het betrekken van je nieuwe woning je hoofdverblijfplaats mededelen aan de bevolkingsdienst van de gemeente waar je je komt vestigen.

Als je verneemt dat je je in een toestand bevindt waarin je het risico loopt van de bevolkingsregisters afgevoerd te worden, gelieve zo vlug mogelijk contact op te nemen met de bevolkingsdienst van de gemeente waar je daadwerkelijk verblijft, met het oog op het regulariseren van je inschrijving in de bevolkingsregisters.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout