Home > Instanties

Instanties

Diftar
Verhuis je binnen de gemeente of verlaat je Hulshout dan moet je de container op het oude adres achterlaten als er een andere huurder of eigenaar in de woning komt. Voor een GFT-container op het nieuwe adres vul je in het gemeentehuis een formulier in. De nieuwe container zal aan huis worden geleverd.

Post
Bij de post zijn speciale formulieren te verkrijgen om de adreswijziging te melden.
Je kan ook je post laten verzenden naar het nieuw adres. Hiertoe moet je bij de post een formulier in vullen; gedurende zes maanden wordt dan de post die aan je oud adres gericht is, naar je nieuwe woonst gestuurd.

Water
Bij een verhuis moet u dit melden aan de waterleidingsmaatschappij Pidpa (nieuw venster).
Een overname kan op volgende manieren gebeuren:
- Gezamenlijke opname van de meterstand door zowel de vertrekkende als de nieuwe abonnee.
- Installatie nieuwe watermeter (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of wegneming door de Pidpa).
In alle voorgaande omstandigheden dient u in elk geval een formulier Waterbevoorrading in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan Pidpa (bij voorkeur op het plaatselijk kantoor) en dit binnen de veertien dagen. De verschuldigde kosten worden aan de nieuwe klant aangerekend op de beginfactuur voor waterverbruik.
Komt u in een nieuwe woning, informeer dan eerst of het contract met Pidpa in orde is.

Bank
Wie verhuist, geeft zijn adreswijziging door aan het oude of nieuwe filiaal. De bank zal dan de nodige maatregelen nemen om rekeningen, effecten, lopende opdrachten enzovoort over te brengen naar het nieuwe filiaal, waar de klant een nieuw rekeningnummer krijgt. De bank zorgt ook voor nieuwe overschrijvingsformulieren, chequeformulieren, kaarten van de klant.

Postrekeningen
Adreswijzigingen kunnen in ieder postkantoor worden doorgegeven.

Pensioenen
Bij een verhuis geeft de dienst burgerzaken je adreswijziging door aan de betrokken pensioeninstelling.

Telefoon
Belgacom (nieuw venster)
Telenet (nieuw venster)

Teledistributie
Het aanvragen van een teledistributie (tv-aansluiting) van Telenet kan in principe steeds telefonisch.

Elektriciteit en gas
Je hoeft slechts eenmaal te verwittigen om gas en elektriciteit op te zeggen. De meterstanden worden slechts eenmaal per jaar tegelijkertijd opgenomen. Ook de betalingen gebeuren samen. Vraag info bij je leverancier .

Andere
Ziekenfonds , OCMW , vakbond, bejaarden- of gezinshulpdienst , diensten die renten uitbetalen, leningsmaatschappijen, school, universiteit, organisaties waarvan u lid bent, bibliotheek (nieuw venster) , tijdschriften, dagbladen waarop je geabonneerd bent...

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout