Home > Verkiezingen 25 mei 2014

Verkiezingen 25 mei 2014

Vragen over verkiezingen?

Op 25 mei 2014 zijn er verkiezingen voor:

  • het Vlaams Parlement
  • het Federaal Parlement
  • het Europees Parlement

 

De FOD Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van deze drie verkiezingen, inclusief de verkiezingen voor de leden van het Vlaams Parlement. Voor alle informatie over deze verkiezingen moet u zich wenden tot de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be

Meer info over de "Vlaamse" verkiezingen vindt u ook hier:

www.vlaamsparlement.be
www.dekrachtvanjestem.be

Op www.vlaanderenkiest.be zal u op de verkiezingsdag (enkel) de resultaten van de verkiezingen van het Vlaams Parlement kunnen vinden.

Met vragen over de verkiezingen van 2014 kan u rechtstreeks contact opnemen met het callcenter van de federale overheid:

Tel.: 02 518 21 16 of e-mail: callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Oefenen met stemcomputers

Sinds de vorige verkiezingen stemmen we met nieuwe stemcomputers. Ook deze keer kan u vooraf oefenen om het stemmen op deze wijze alvast onder de knie te krijgen. Kom van vrijdag 9 mei tot en met vrijdag 16 mei 2014 oefenen tijdens de openingsuren!

U kan ook het filmpje over digitaal stemmen nog eens bekijken. De film toont stap voor stap het verloop van de kiesverrichtingen in een digitaal stembureau.

Formulieren

De beschikbare formulieren (volmacht, inschrijving kiezerslijst, deelname niet-Belgen, etc.) kan u downloaden van de website www.verkiezingen.fgov.be, maar wij raden u aan om hiervoor langs te komen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Hier kunnen wij de (door het programma vooringevulde) formulieren met u doornemen en u de juiste inlichtingen verstrekken. U mag ook altijd contact met ons opnemen bij vragen over de verkiezingen.

Volmachten

Redenen voor het verlenen van volmacht:

  • u bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te komen of er naartoe gebracht te worden (voeg een medisch attest bij de volmacht);
  • u verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (voeg een attest van uw werkgever of de overheid bij de volmacht);
  • u verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen. (voeg een attest van uw werkgever of de overheid bij de volmacht);
  • u oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger (voeg een attest van de inschrijving in het bevolkingsregister, afgegeven door de burgemeester van je woonplaats, bij de volmacht);
  • u bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen (voeg een attest van de directie van je onderwijsstelling bij de volmacht);
  • u verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland (voeg het attest, afgegeven door de burgemeester van je woonplaats, bij de volmacht. U kan dit attest verkrijgen door de nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf in het buitenland aan de burgemeester voor te leggen. Als u die bewijsstukken niet kan voorleggen, kan u dat attest bij de burgemeester verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord).

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout