Home > Leven / welzijn > OCMW > Bestuur > Missie & visie

Missie & visie

Het OCMW van Hulshout wil dat iedere burger uit zijn gemeente de mogelijkheden heeft om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In deze zorg focussen wij ons vooral op de maatschappelijk meest kwetsbare mensen.

Als laatste vangnet bestrijden we kansarmoede met een ruim en gespecialiseerd aanbod aan diensten.
Dit communiceren we actief naar buiten.

We werken in een open huis.
Onze kwaliteitsvolle dienstverlening is klantvriendelijk, laagdrempelig, professioneel en gemakkelijk bereikbaar voor cliënten. Een goed onthaal en deskundige hulpverlening, met een persoonlijke en menselijke aanpak, zijn hierbij belangrijk.

Onze medewerkers vullen mekaar goed aan in hun expertise, werken innovatief en scholen zich voortdurend bij. Zij zijn polyvalent, flexibel, geëngageerd, en leggen veel verantwoordelijkheidszin aan de dag.

Het OCMW heeft een duidelijke visie op lange termijn en beschikt over een hecht en collegiaal team met een goede interne communicatie. We werken in een ondersteunend klimaat waarin professionaliteit alleen maar sterker wordt.
Vertrouwen en respect voor mensen op weg naar zelfredzaamheid zijn voor ons belangrijke waarden.

Bredere samenwerking optimaliseert en versterkt de interne werking.
We werken samen met de gemeente en met andere partners, ook over de gemeentegrenzen heen.
Dit doen we vanuit onze specifieke dienstverlening en met aandacht en respect voor ieders eigenheid.

Sluitingsdagen

  • donderdag 14 juni 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout