Home > Juridische dienst

Juridische dienst

Onze maatschappij wordt steeds complexer door de enorme toename van wetten en rechtsregels. Meer en meer mensen ondervinden moeilijkheden om hun rechten te vrijwaren. Daarom staat voor elke inwoner van Hulshout gratis en anoniem de dienst rechtshulp ter beschikking.

Bij de dienst rechtshulp kan u terecht bij moeilijkheden of te verwachten moeilijkheden omtrent:

  • een huwelijks- of gezinssituatie: voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie...
  • een echtscheiding: onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht...
  • een huur- of pachtovereenkomst: huurprijsverhoging, waarborg, opzeg...
  • erfrecht: erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling...
  • eigendom of erfdienstbaarheden...
  • arbeidsrecht, strafrecht, leefloon en OCMW-dienstverlening...

De dienst rechtshulp geeft gratis informatie en advies over allerlei rechtsproblemen. Zo kan de jurist u helpen bij het bemiddelen via telefoon met de tegenpartij en eventueel bij het opstellen van brieven. Als hij u zelf niet kan verder helpen, dan zal hij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of een advocaat. De jurist van de dienst rechtshulp kan niet optreden voor de rechtbank.

Wanneer u een advocaat nodig heeft om u bij te staan voor een rechtbank, kan u een beroep doen op het bureau voor juridische bijstand. Dit bureau stelt een pro deoadvocaat aan om u grondig advies te geven, bij te staan en te verdedigen bij juridische geschillen en betwistingen. Voor meer informatie kan u eveneens rechtstreeks contact opnemen met de balie van Turnhout op het telefoonnummer 014 42 44 65.

Contactpersoon

Henri Van Roey, tel. nr.: 015 75 01 00

Zitdagen

  • Maandag 18.00u-20.00u (elke 2e en 4e maandag van de maand)
  • Vrijdag 9.00u-12.00u 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout