Home > Thuisdiensten

Thuisdiensten

Warme maaltijden aan huis

De medewerkers van de dienst warme maaltijden brengen van maandag tot en met zaterdag een verse warme maaltijd aan huis: verse soep, een hoofdschotel en een dessert. De minimum leeftijd voor de gebruikers van deze dienst is 65 jaar. Hiervan kan afgeweken worden als een medisch getuigschrift aantoont dat u omwille van medische of psychosociale redenen een beroep doet op de dienstverlening.

Dieetmaaltijden (suikerloos, vetloos of zoutarm) zijn mogelijk als u een doktersvoorschrift voorlegt.

U hoeft zelfs niet elke dag maaltijden te bestellen, u kan ook reserveren voor bepaalde dagen in de week.

De kostprijs van een maaltijd is afhankelijk van u inkomen, met een maximum van € 7,98 per maaltijd.

Poetshulp aan huis

Deze dienstverlening heeft tot doel senioren de kans te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig in hun thuismilieu te blijven wonen. 
De hulpverlening bestaat o.a. uit kleine huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken, strijken, verstellen, boodschappen doen,... Voor hulp in het huishouden, zoals koken, wassen,... moet u een beroep doen op de dienst gezinszorg.

De uiteindelijke kostprijs is afhankelijk van het inkomen en zal bepaald worden bij het eerste bezoek van een maatschappelijk werker. U betaalt maximum € 9 per uur.

Personenalarmtoestel

Het personenalarmsysteem geeft zorgbehoevende ouderen of mindervaliden de zekerheid dat ze onmiddellijk geholpen worden in geval van nood. Een personenalarmsysteem wordt thuis aangesloten aan het telefoontoestel en de bewoner krijgt een alarmknop die hij/zij thuis steeds bij zich houdt.

Ingeval van nood heeft de hulpbehoevende met één druk op de knop contact met een medewerker van de alarmcentrale die over een lijst met familie, buren of hulpverleners beschikt. De centrale belt deze personen op.

De maatschappelijk assistent van het OCMW kan instaan voor de aanvraag van een personenalarmsysteem bij de alarmcentrale van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen of kan u helpen met de aanvraag bij uw ziekenfonds. 

Contactpersoon

Lynn Janssens, 015 75 01 00 of lynn.janssens@ocmwhulshout.be

Zitdagen

Enkel na afspraak

Sluitingsdagen

  • 1 & 2 november 2018
  • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout