Home > Aanvraag verwarmingstoelagen

Aanvraag verwarmingstoelagen

Sinds 2005 biedt de overheid een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met huisbrandolie (stookolie of mazout), verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.
Komt niet in aanmerking: aardgas, propaangas en butaangas in gasflessen.

Nu kan u het ganse jaar een verwarmingstoelage aanvragen en dus niet meer alleen in de winterperiode. Ongeacht de prijs per liter van de stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kan u een tussenkomst ontvangen voor maximum 1500 liter.

De verwarmingstoelage is er voor mensen met een laag inkomen, schuldenoverlast of een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Als u denkt aan de voorwaarden te voldoen, kom dan binnen de 60 dagen na de levering langs bij het OCMW.

Volgende documenten dient u mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Leveringsfactuur of -bon
 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Meest recente aanslagbiljet van de belastingen

pijltje Download hier de folder

Contactpersoon

Davina Vos, tel.nr.: 015/ 75 01 00,
e-mail: davina.vos@ocmwhulshout.be

Zitdagen

 • Maandag: 9.00-12.00u & 18.00-20.00u
 • Dinsdag: 9.00u-12.00u
 • Woensdag: 9.00u-12.00u
 • Donderdag: geen zitdag
 • Vrijdag: 9.00u-12.00u

Sluitingsdagen

 • 1 & 2 november 2018
 • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout