Home > Dienst vluchtelingen

Dienst vluchtelingen

Op 1 juni 2007 werd de asielprocedure ingrijpend gewijzigd. Ook het opvangsysteem van asielzoekers werd aangepast. De federale overheid heeft gekozen voor materiële opvang tijdens de volledige duur van de behandeling van de asielaanvraag.

Om in deze materiële opvang te voorzien organiseert elk OCMW een lokaal opvanginitiatief (LOI). Bij aankomst in België worden de asielzoekers de eerste vier maanden opgevangen in federale opvangcentra. Nadien worden ze doorverwezen naar de LOI's van de OCMW's. Momenteel huurt het OCMW van Hulshout in opdracht van de federale overheid vier woningen/appartementen, waarin het 13 personen kan opvangen.

We delen de groep asielzoekers sinds de hervorming van 1 juni 2007 in de volgende groepen in: 

a) Asielzoekers met recht op materiële steun

Asielzoekers die aan een lokaal opvanginitiatief zijn toegewezen, hebben geen recht op maatschappelijke dienstverlening door het OCMW.

De materiële hulpverlening aan deze gezinnen bestaat uit: een bemeubelde huisvesting met verwarming, vuilzakken, een beperkt budget voor hun levensonderhoud en de betaling van medische kosten. Verder zorgt het OCMW ervoor dat de kinderen naar school kunnen gaan en dat de volwassenen taallessen kunnen volgen.

Een voltijdse begeleidster zorgt voor een intensieve begeleiding van de asielzoekers, zodat hun verblijf in Hulshout in de beste omstandigheden kan verlopen.

Alle onkosten van de lokale opvanginitiatieven, inclusief de personeels- en begeleidingskosten, betaalt de federale overheid volledig aan het OCMW terug.

b) Asielzoekers met recht op maatschappelijke dienstverlening

Asielzoekers die geen recht hebben op materiële steun, kunnen beroep doen op maatschappelijke dienstverlening (in de praktijk financiële steun gelijk aan het leefloon) als ze geen inkomsten hebben.

Vaak zijn deze asielzoekers reeds erkend of ontvankelijk verklaard. Er wordt getracht deze personen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van het OCMW.

Contactpersoon

Cathy Aerts, tel.nr. 015/ 75 01 00,
e-mail: cathy.aerts@ocmwhulshout.be

Zitdagen

Enkel na afspraak 

Sluitingsdagen

  • 1 & 2 november 2018
  • 15 november 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout