Home > Aangifte van adreswijziging

Aangifte van adreswijziging

https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/

Vanaf 03/03/2011 kan je je adreswijziging ook doorgeven via https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/

1. De burger hoeft zich niet meer te verplaatsen voor de aangifte van zijn adreswijziging en dat betekent tijdswinst voor de burger. Het gunstig effect op het milieu door de vermindering van het aantal verplaatsingen is mooi meegenomen.
2. Je kan geen foute informatie doorgeven omdat je de aangifte met je eID en via het Rijksregister doet.
3. Elke burger die een aangifte on line ingediend heeft, kan op elk ogenblik nagaan hoever het staat met de behandeling ervan.

Elke burger die verhuist, moet haar of zijn adreswijziging doorgeven aan de (nieuwe) gemeente. De gemeente vraagt daarop aan de lokale politie om de aangifte te controleren.

Als alles in orde is, nodigt de gemeente de burger uit om het adres te veranderen op de chip van de elektronische identiteitskaart en op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. De gemeente geeft de verandering door aan het Rijksregister.

Kaartlezer & eID

Vroeger kon je dit al doorgeven via een formulier op de website, maar het nieuwe systeem vermijdt fouten omdat je de aangifte doet met je eID en via het Rijksregister.

  • Plaats je eID in de kaartlezer die aangesloten is op je pc en surf naar de bestaande toepassing Mijn Dossier (https://www.mijndossier.rrn.fgov.be).
  • In Mijn dossier klik je adreswijziging aan.
  • Er verschijnen een aantal eenvoudige invulvelden waarbij je telkens kiest bijvoorbeeld uit de lijst met straatnamen van je gemeente, de lijst met gezinsleden enz.
  • Het Rijksregister slaat de aangifte op en stuurt een ontvangstmelding.
  • Je kunt ze afdrukken als bewijs dat je de adreswijziging hebt doorgegeven.
  • Het Rijksregister stuurt de informatie naar jouw gemeente die aan de wijkagent vraagt de informatie te verifiëren.
  • Is alles in orde, dan bevestigt de gemeente de adreswijziging aan het Rijksregister en jij kunt op het gemeentehuis je nieuwe adres op de chip van je eID en op het inschrijvingsbewijs van je voertuig laten zetten.

Let op:

De toepassing "on line-adreswijziging" bij het Rijksregister is momenteel beschikbaar op weekdagen tussen 7u30 en 20u30 en op zaterdagvoormiddag tussen 9 en 13uur. Vanaf het tweede semester 2011 zal de toepassing 24/7 draaien.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout