Home > Interne bewegwijzering industrieterrein Hulshout-Heultje

Interne bewegwijzering industrieterrein Hulshout-Heultje

De optimalisering van interne bewegwijzering op het industrieterrein Hulshout-Heultje is al meer dan vijf jaar een belangrijk aandachtspunt van de bestuursleden van WINH3.

WINH3 staat voor Werkgroep Industrie Hulshout, Heultje (Westerlo) en Heultje.
Het bestuur wordt gevormd door bedrijfsleiders en kaderleden van ondernemingen uit het werkingsgebied, aangevuld met vertegenwoordigers van de lokale besturen als externe leden.

Eén van de recente realisaties is het verwezenlijken van een duidelijke externe bewegwijzering naar het industrieterrein Hulshout-Heultje.

Na de realisatie van de externe bewegwijzering naar het industrieterrein, besliste het bestuur van WINH3 actief werk te maken van de vernieuwing van de interne bewegwijzering op het industrieterrein daar niet alleen de straatnamen en de verwijzing naar de ondernemingen slecht is, maar er is ook een probleem met de pandnummering. Dit leidt tot zoekverkeer ten laste van de vervoerders en de omliggende woongebieden.

Om de toegankelijkheid van de bedrijventerreinen te verhogen werkt VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) aan een vademecum voor een uniforme bewegwijzering in Vlaanderen(= project INSIGN).
Na overleg met VIM werd beslist om in te tekenen op dit project INSIGN. Concreet betekent dit dat VIM een signalisatieplan tot op offerteniveau voor het industrieterrein Hulshout-Heultje ontwikkelt. Dit signalisatieplan werd ondertussen gerealiseerd in samenwerking met Tritel.

Met dit project fungeren we als voorbeeldregio voor Vlaanderen in het algemeen en de regio Kempen in het bijzonder.
In het signalisatieplan zijn bewegwijzeringsborden, huisnummers en infokasten voorzien.

In de infokasten komt een overzichtsplan, een uitwisselbare indexnummering met alle huidige bedrijven en verwijzing naar kleur en nummering.
Het is dus heel belangrijk dat we over de juiste benaming en adres van alle bedrijven in ons industrieterrein beschikken.
Hiertoe zouden we een beroep willen doen op de medewerking van alle bedrijven uit het industrieterrein. Graag zouden wij van hun de juiste benaming van hun bedrijf en adres bekomen.

De bedrijven zullen eerstdaags een brief krijgen met verzoek om de juiste benaming en adres aan ons kenbaar te maken.

Wij hopen op een massale respons!!

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout