Home > Veiligheid/verkeer > Werken > Voltooide werken > Project: wegen- en rioleringswerken Peerdekerhofstraat-Paalsteenstraat

Project: wegen- en rioleringswerken Peerdekerhofstraat-Paalsteenstraat

Wat

HidroRio gaat over tot het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Peerdekerkhofstraat, Paalsteenstraat, Rozenstraat, Zwartlandstraat, Borgerhoutstraat en Hoekstraat (deel). Het is de bedoeling is om het regenwater te scheiden van het afvalwater om zo de zuiveringsstations te ontlasten van de overvloed aan regenwater en het rendement te verhogen. Daarnaast is het de bedoeling om het afvalwater uit de grachten en waterlopen te weren en zo te voldoen aan de wetgeving VLAREM II.
De gemeente komt op deze manier dichter bij haar milieudoelstellingen om Hulshout proper te maken en houden.
Hidrorio gaat over tot het leggen van twee nieuwe rioleringsbuizen en het aanleggen van twee huisaansluitputten. Daarnaast worden enkele buffers, in de vorm van open grachten, voorzien om het regenwater op te vangen om een tragere afloop te garanderen naar de waterlopen en op deze manier de problemen van wateroverlast op te lossen.
Voor de inwoners met een bouwvergunning van voor 1/01/1998 betekent dit dat er een afkoppeling nodig zal zijn van de bestaande riolering en dat ze een scheiding zullen moeten voorzien van de twee stelsels. Inwoners met een vergunning van na 1 januari 1998 hebben reeds een verplicht gescheiden rioleringsstelsel. Voor deze werken zal elke inwoner beroep kunnen doen op een afkoppelingsdeskundige voor advies.
De gemeente Hulshout vernieuwt het straatbeeld met de aanleg van nieuwe wegbedekking en goten, alsook worden er een verhoogd kruispunt voorzien op het kruispunt Paalsteenstraat - Peerdekerkhofstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid.
De nutsmaatschappijen maakten van de werken gebruik om eveneens een aantal werken uit te voeren, o.a. het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet, het vernieuwen van de openbare verlichting.
De totale kostprijs van de wegen- en rioleringswerken van dit project bedraagt € 2.493.759,41. De gemeente Hulshout draagt hierbij ongeveer één vierde van de kosten.

Wanneer

Op 14/09/2015 start aannemer Vangeel Wegenbouw met voorbereidende werken voor de nutsmaatschappijen. Er zal een tijdelijke riolering aangelegd worden zodat de nutsleidingen ondergronds kunnen gebracht worden en/of verplaatst worden.
De ingebuisde grachten moeten plaats maken voor de nutsleidingen. Hiervoor zal dus de aannemer een tijdelijke riolering aanleggen. De rijweg wordt nog niet opgebroken.

Vanaf 23/09/2015 starten de nutsmaatschappijen met het ondergronds brengen van het bovengronds leidingennet en het verplaatsen van de ondergrondse leidingen. Deze werken zullen ongeveer 6 maanden duren. De inwoners zullen hier plaatselijk hinder van ondervinden daar de opritten zullen moeten worden opgebroken om de nutsleidingen aan te leggen. De opritten worden terug hersteld door de nutsmaatschappijen.

Vanaf maart 2016 zal de aannemer starten met de rioleringswerken. Er zal in twee fases gewerkt worden.

 • Fase 1:
  - Peerdekerkhofstraat vanaf Kerkstraat tot aan Hoekstraat
  - Zwartlandstraat
  - Borgerhoutstraat
 • Fase 2:
    - Peerdekerkhofstraat van Hoekstraat tot aan de Janssenstraat
    - Rozenstraat
    - Paalsteenstraat
    - Hoekstraat

Planning:

 • 09.01.2017: klinkeren opritten Paalsteenstraat en Rozenstraat
 • 19.12.2016: onderlaag asfalt Paalsteenstraat en Rozenstraat
 • 12.12.2016: glijbekisting Paalsteenstraat en Rozenstraat
 • 12.12.2016: aanleg buffergracht Peerdekerkhofstraat

In uitvoering:

 • Plaatsen straatkolken in Paalsteenstraat en Rozenstraat
 • Aanleg opritten in Peerdekerkhofstraat, Borgerhoutstraat en Hoekstraat

Uitgevoerde werken:

 • riolering en huisaansluitingen Peerdekerhofstraat
 • aanleg bufferbekken Zwartlandstraat
 • riolering en huisaansluiting Zwartlandstraat
 • riolering en huisaansluiting Borgerhoutstraat
 • riolering Peerdekerhofstraat, tussen Kerkstraat en Zwartlandstraat
 • riolering en huisaansluitingen Zwartlandstraat
 • riolering en huisaansluitingen Borgerhoutstraat
 • riolering en huisaansluitingen Hoekstraat
 • aanleg opritten Zwartlandstraat en Peerdekerkhofstraat (tussen Kerkstraat en Hoekstraat)
 • aanleg fietspad in de Peerdekerkhofstraat (tussen Kerkstraat en Hoekstraat)
 • aanwerken bermen in de Zwartlandstraat en Peerdekerkhofstraat ( tussen Kerkstraat en Hoekstraat)
 • aanleg riolering in de Rozenstraat
 • glijbekisten Peerdekerkhofstraat, Borgerhoutstraat en Hoekstraat

 

Rekening houdend met de winterperiode, weerverletdagen, verlof,... zullen de werken voltooid zijn tegen bouwverlof 2017.

Omleiding

De werken vinden plaats in straten met hoofdzakelijk lokaal verkeer en hebben dus geen doorgaand verkeer te verwerken. Een specifieke wegomlegging wordt dan ook niet ingesteld. Afhankelijk van de toestand van de werf en de fase waarin wordt gewerkt, wordt het voertuigenverkeer verboden voor iedere bestuurder, met uitzondering van plaatselijk verkeer en fietsers.
Meer info:

Technische dienst, tel. 015 22 94 80

Download de presentatie voor meer informatie!

Documenten

Meldingen en vragen tijdens de werken:

Hidrorio gratis nummer 0800 90 300 OPTIE 5 - riolering@pidpa.be

Sluitingsdagen

 • donderdag 14 juni 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout