Home > Beekstraat-Groenstraat

Beekstraat-Groenstraat

Naar aanleiding van herhaalde klachten rond zwaar vrachtvervoer in de Beekstraat en Groenstraat te Westmeerbeek, besliste het college van burgemeester en schepenen op 10 december2012 om een enquête uit te schrijven bij de buurtbewoners.

Deze enquête had als uitgangspunt het zwaar vervoer om te leiden langs de hoofdwegen in plaats van door de smalle binnenwegen, omdat zowel de bewoners als de infrastructuur hieronder lijden.

Er werden drie opties voorgelegd aan de bewoners :
1) verbod om de Groenstraat in te rijden vanuit de Ramselsesteenweg;
2) afsluiten Beekstraat ter hoogte van de Steenkensbeek;
3) combinatie van inrijdverbod en afsluiten.

Op 15 januari 2013 werd de enquête afgesloten en hadden we 35 antwoorden ontvangen. De meerderheid opteerde voor voorstel 3. Op basis van dit resultaat werd een proefopstelling geplaatst op 25 februari, die na drie maanden geëvalueerd werd via een enquête.
Uit de enquête bleek dat 71% van de ondervraagden akkoord is met de beproefde opstelling.
Het college besliste op 2 september 2013 om de bloembakken in de Beekstraat te vervangen door vaste paaltjes ter hoogte van de perceelsgrens van het chiroterrein.
Op 14 oktober 2013 werd er gestemd over de invoering van de éénrichting in de Groenstraat, die uiteindelijk ook werd uitgevoerd.

Resultaat:

Het resultaat dat we hebben gemeten in april 2013 komt neer op een daling van 3500 voertuigen over de straten Beekstraat en Groenstraat. 

Evaluatie:

In november 2015 werden nieuwe metingen gedaan om de toestand te evalueren. Een stijging van 200 voertuigen ten opzichte van 2013 is merkbaar en die bevinden zich voornamelijk in de Groenstraat.


Op basis van de metingen van november 2015 kunnen we vaststellen dat de gemiddelde snelheid in de straten onder de 42 km/u blijft. De V85 blijft onder de 50 km/u wat betekent dat we standaard hiervoor geen snelheidsbeperkende maatregelen voorstellen.


Op 29 juni 2016 werd een bijeenkomst georganiseerd om te polsen bij de bewoners of er behoefte is om maatregelen te nemen naar een verhoging van de verkeersveiligheid gezien er nog signalen zijn over te veel sluipverkeer en velen pleiten voor een residentiële woonomgeving.


Als bewoner kon u uw mening geven tot 29 augustus 2016.

 

De gemeente ontving 37 antwoorden waarvan 78% het afsluiten van de Groenstraat voorstelde en 3% enkel de Haepersstraat. 35% verkiest ook een aanpassing van de bestaande enkelrichting en meestal in combinatie met het afsluiten van de Groenstraat. De Verkeerscommissie stelt als advies aan het college voor om een tijdelijke opstelling te voorzien om deze keuze te testen. Na drie maanden volgde een nieuwe evaluatie bij de inwoners die werd afgesloten op 31 maart 2017. Tijdens de verkeerscommissie van 28 april 2017 werden metingen en opmerkingen verwerkt in een advies aan het college.

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Groenstraat permanent af te sluiten ter hoogte van de J. Michielsstraat. Het doel van geen sluipverkeer werd behaald aangezien 60% van de bevraagde straten heeft geantwoord en 2/3e is voor het afsluiten.
De enkelrichting in de Groenstraat tussen Ramselsesteenweg en Beekstraat zal terug worden ingevoerd. Er wordt vaak opgemerkt dat de zichtbaarheid zeer slecht is en dus gevaarlijk voor dubbelrichting. 60% van de bevraagden heeft geantwoord maar er is geen 2/3e meerderheid behaald voor het opheffen van de enkelrichting.

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout