Home > Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

In Hulshout zijn er drie begraafplaatsen, eentje in elke deelgemeente. De politiecodex bevat een hoofdstuk over begraafplaatsen en lijkbezorgen en is hier van toepassing. Dit wordt steeds afgetoetst aan de codex.

De overlijdens van inwoners uit onze gemeente worden sinds kort ook gepubliceerd in het gemeenteboekje.

 

Adressen

In onze gemeente zijn er drie begraafplaatsen:

 • Hulshout: Borgerhoutstraat 1
 • Westmeerbeek: Bunderstraat 1
 • Houtvenne: Langestraat tussen 42 en 43

Overdekte afscheidsruimte

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft op 16 april 2014 de vergunning afgegeven aan ons bestuur voor het slopen van een berging en bouwen van een nieuwe technische ruimte met overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats van Houtvenne.

Het plan werd opgemaakt door architect Steven Van Hecke. Het bouwen van de technische ruimte met overdekte afscheidsruimte zal in eigen beheer gebeuren. De werkzaamheden zijn voltooid.

Dit jaar is een nieuwe technische ruimte met overdekte afscheidsruimte op de begraafplaats van Hulshout voorzien. Momenteel zijn onze werklieden bezig met het metselen van de nieuwe technische ruimte. Daarna zal de staalcontructie geplaatst worden en kan het gebouw verder afgewerkt worden.

In 2017 is de begraafplaats van Westmeerbeek aan de beurt.
De drie nieuwe technische ruimten met overdekte afscheidsruimte worden ontworpen door architect Steven Van Hecke en zullen er gelijkaardig uitzien afhankelijk van de plaatselijke toestand op de begraafplaatsen.

Concessies


Meer info over overlijdens, concessies, laatste wilsbeschikking, ... kan u terugvinden op de pagina over de overlijdens.

Ontruiming

De gemeenteraad keurde op 18 december 2012 het reglement goed inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der graven. Dit houdt in dat de nabestaanden, indien zij dit wensen, het graf kunnen behouden tot een volgende omwenteling mits betaling van € 525,00. Het graf zal dan wel worden ontgraven en op een andere plaats op de begraafplaats herbegraven. De gedenksteen zal ook moeten voldoen aan de politiecodex. Kom hier meer te weten over het behouden van een graf.

Om gebruik maken van het reglement van de omwenteling der graven, dient u een schriftelijke aanvraag te doen, met vermelding van uw naam en adres en de naam van de overleden persoon van wie u het graf wenst te behouden, op het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout.

Aan de ingang van de begraafplaatsen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek wordt de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2013 bekendgemaakt samen met een overzicht van de te ontruimen graven en aanduiding van de graven op plan.

Richtlijnen: eenvormigheid

Het gemeentebestuur is volop bezig met de herinrichting van de begraafplaatsen.
Een belangrijk aspect bij de herinrichting is de éénvormigheid. We streven naar éénvormigheid van grafmonumenten, beplantingen, ...

Lees hier alle richtlijnen!

Info voor begrafenisondernemers

Ook begrafenisondernemers zijn onderhevig aan de politiecodex.

Historiek

In onze gemeente zijn er drie begraafplaatsen, verdeeld over de kernen Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek.

Omdat we in het verleden geconfronteerd werden met capaciteitsproblemen op de drie begraafplaatsen, heeft het bestuur destijds beslist om het huidig begraafbeleid te herzien en na te denken over het toekomstig beleid.

Een optimalisatie van het begraafplaatsbeleid was noodzakelijk. Bij deze optimalisatie was het heel belangrijk om met volgende aspecten rekening te houden:

 • ruimtebehoefte en capaciteit
 • digitalisering en kartering plattegronden
 • organisatie
 • inrichting
 • billijkheid tussen gewone begravingen en concessies


Omdat het niet evident is om een lange-termijnsvisie te ontwikkelen voor de drie begraafplaatsen heeft de gemeente in 2010 de firma Genius Loci aangesteld om haar bij te staan en advies ter verlenen.
Genius Loci heeft een analyse uitgevoerd van de begraafplaatsen.
Op basis van dit waardeoordeel werden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteit van de te nemen stappen.

Volgende aandachtspunten werden opgenomen:

 • op langere termijn op de bestaande begraafplaatsen kunnen blijven begraven;
 • verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (waardig en respectvol afscheid nemen en herdenken);
 • een duidelijke, geborgen afscheidsruimte voorzien op elke begraafplaats;
 • aanleg nieuwe percelen urnen en andere graven;
 • kindergraven op een kind vriendelijke manier inrichten;
 • rekening houden met toegankelijkheid voor minder-validen, rustmogelijkheden, degelijke wandelpaden,...
 • verbetering van de waterhuishouding;
 • duidelijke wetgeving en correcte toepassing waarbij het onderscheid tussen gewone begravingen en concessies gerespecteerd wordt.

De firma Genius Loci heeft een totaalconcept uitgewerkt, een masterplan met duidelijke visie over hoe elke begraafplaats in de toekomst zal evolueren.

De uitvoering van dit masterplan gebeurt stapsgewijs. Dit zal echter jaren in beslag nemen maar uiteindelijk zal dit resulteren in drie begraafplaatsen waar het aangenaam vertoeven is en de mensen in alle rust en stilte hun dierbaren kunnen herdenken.

Sluitingsdagen

 • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout