Home > Enkelrichtingsverkeer Mgr. Raeymaekersstraat

Enkelrichtingsverkeer Mgr. Raeymaekersstraat

Om meer ruimte te creëren voor de zwakke weggebruikers in de Mgr. Raeymaekersstraat werd na overleg met de verkeerscommissie, de schooldirectie en de schoolraad beslist om een enkelrichting in te voeren.

De gemeente plaatst tijdens de paasvakantie (7 - 19 april 2014) een proefopstelling met palen en borden die de eenrichting zullen begeleiden. De automobilisten worden hierbij verplicht via de Netestraat in te rijden en is er een inrijdverbod komende van de Stationsstraat. De helft van het wegdek zal worden voorbehouden voor de voetgangers en fietsers en wordt afgescheiden van de voertuigen door paaltjes.
Het gemeentebestuur en de school beogen hiermee een betere verkeersleefbaarheid en -veiligheid voor de schoolgaande kinderen.

 

16 juli 2014 was de laatste dag om de enquête in te dienen. Er werden uiteindelijk 54 antwoorden ontvangen waarvan 74% akkoord is met de aanpassingen en hiervan heeft 50% van de bevraagden opmerkingen.

Deze opmerkingen werden geanalyseerd en de drie meest gegeven opmerkingen gaan over meer parkeerplaatsen voorzien, het toenemende verkeer in Ijzermaal en de vraag naar duidelijke en vaste markeringen.

Voor de start van het schooljaar zal permanente signalisatie worden voorzien, met waar mogelijk er wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de bevraagden. Hierover zal per brief worden gecommuniceerd in de loop van de maand augustus.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout