Home > Zakstraat

Zakstraat

Naar aanleiding van herhaalde klachten over de hoge snelheid in de Zakstraat en op basis van de cijfers over verkeersongevallen op het kruispunt met de Heibaan, besliste het college van burgemeester en schepenen op 2 juni 2014 om de Zakstraat af te sluiten ter hoogte van de grens met Westerlo.

De maatregel werd toegepast tijdens de maand juli. Tijdens de maand augustus werd de straat terug vrij gemaakt zodat metingen en ervaringen van de omwonenden het effect kunnen beoordelen.

De bedoeling van deze actie was om het sluipverkeer te weren, de snelheid aan te pakken en het kruispunt Heibaan-Zakstraat veiliger te maken.

Aan het einde van de testperiode werden de omwonenden via een enquête gevraagd naar hun mening. De bevraging was ook beschikbaar op de gemeentelijke website, zodat inwoners uit andere straten ook feedback konden geven. Van de 91 ontvankelijk verklaarde enquêtes sprak 82% zich uit VOOR het behouden van de afsluiting.

Op basis van de bevraging en de snelheidsmetingen voor, tijdens en na de proefopstelling adviseerde de verkeerscommissie op 30 september 2014 dat het afsluiten van de Zakstraat de meest effectieve manier is om de problemen van snelheid en sluipverkeer aan te pakken. Het beveiligen van het kruispunt, dat bekend staat als een plaats waar veel ongevallen gebeuren, blijft prioritair en wordt gerealiseerd met dit advies.

Op 13 oktober 2014 besloot het college van burgemeester en schepenen om dit advies te volgen en een gemeentelijk aanvullend reglement goed te keuren om de straat doodlopend te maken.

Deze acties kaderen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente om de woongebieden in hun functie te versterken alsook de conflicten tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer te vermijden.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst mobiliteit, telefonisch op

015 22 94 80 of via mail natalie.laumans@hulshout.be.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout