Home > Energieprijzen vergelijken

Energieprijzen vergelijken

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt op 1 juli 2003 kunt u vrij kiezen bij welke leverancier u elektriciteit en/of aardgas aankoopt. Welke energieleverancier u best kiest, hangt af van uw verbruik en van wat u belangrijk vindt. U kunt energie vergelijken op basis van een aantal factoren dewelke hieronder kort worden overlopen.

Energieprijs

Als u energieprijzen gaat vergelijken, moet u rekening houden met een aantal elementen. Zo is het belangrijk om te weten of de prijzen van elektriciteit en aardgas vast of variabel zijn. Een vaste prijs verandert niet gedurende de looptijd van het contract. Variabele prijzen variëren naargelang de markt en de marktomstandigheden, bijvoorbeeld door de evolutie van de olie- of aardgasprijs. Zo kunnen de prijzen van elektriciteit en aardgas in de loop van uw contract duurder of goedkoper worden.

Ook is het belangrijk om te weten of de energieprijs wordt aangepast wanneer de netbeheerder de tarieven wijzigt. Als de nettarieven wijzigen kan de energieleverancier dit in bepaalde gevallen doorrekenen. Sommige leveranciers bieden een contract met vaste ‘all-in' prijs, zodat u zeker bent dat wijzigingen in de nettarieven geen effect hebben op uw energiefactuur.

Het zou ook kunnen dat bepaalde leveranciers een korting voorzien voor bijvoorbeeld nieuwe klanten of wanneer u een domiciliëring neemt. Hier dient u zeker ook rekening mee te houden. Ook dient u zeker te zijn dat eventuele offertes gebaseerd zijn op de juiste gegevens. Controleer bij een offerte voor aardgas of ze gebaseerd is op de juiste gaskwaliteit (laagcalorisch of hoogcalorisch). Op de website van Synergrid vindt u een overzicht van de gassoort per gemeente.

Looptijd contract

Voor wat betreft energie kunt u ook de vergelijking maken op basis van de looptijd van het contract. Hier zijn twee mogelijkheden: contracten van onbepaalde en bepaalde duur (1, 2 of 3 jaar). Belangrijk hier is wel dat geen verbrekingsvergoeding meer mag worden aangerekend voor gezinnen, ongeacht de looptijd van uw contract. U kan dus kosteloos van energieleverancier veranderen, mits u rekening houdt met een opzegtermijn van één maand. Het enige wat u hiervoor moet doen, is een nieuwe leverancier zoeken en deze regelt dat dan alles met uw oude leverancier.

Groene of grijze stroom

Als u groene stroom belangrijk vindt, kan u hiermee ook rekening houden bij uw keuze van leverancier en contract. Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Deze zijn duurzaam en onuitputtelijk en schaden het milieu niet. De meest bekende voorbeelden zijn zonne-energie en windenergie. Maar ook energie uit biomassa en biogas is groen.

Naast ‘groene stroom' bestaat er ook ‘grijze stroom'. Deze energie wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en olie) en uranium. De bekendste is kernenergie. Grijze stroom wordt ook wel niet-duurzame energie genoemd. Sommige leveranciers bieden 100% groene stroom aan, anderen leveren elektriciteit die deels groen en deels grijs is. U kunt zelf vergelijken en bepalen wie en wat u verkiest. Indien u wil weten of u groene stroom geleverd krijgt, kan u de Groencheck doen.

Dienstverlening

Factoren die een rol kunnen spelen bij uw leverancierskeuze zijn bijvoorbeeld de mate waarin een energieleverancier u informeert over uw energiefactuur en de gehanteerde prijzen elektriciteit en aardgas, de manier waarop een energieleverancier klachten behandelt, de snelheid en zorgvuldigheid waarmee hij reageert en ook de vlotte bereikbaarheid van de klantendienst. U kan de dienstverlening van de leveranciers vergelijken via de Servicecheck.

Meer info

Voor meer informatie met betrekking tot de energiemarkt kan u steeds terecht bij de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. De VREG staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest en werd opgericht in december 2001. De VREG biedt ook de V-test aan, waarmee u de verschillende energieleveranciers en hun prijzen kan vergelijken.

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout