Home > Veranderen van leverancier

Veranderen van leverancier

Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. U hoeft niet bang te zijn om te veranderen en over te stappen naar een andere energieleverancier. Welke stappen u hiervoor moet ondernemen vindt u hieronder terug.

Als u zonnepanelen heeft, moet u wel goed opletten wanneer u van leverancier verandert. Om geen geproduceerde stroom te verliezen verandert u best in uw meteropnamemaand. Meer informatie hierover vindt u hier.

Gratis van leverancier veranderen

Sinds 13 september 2012 kunnen gezinnen en KMO's gratis van leverancier veranderen. Dit geldt voor gezinnen (huishoudelijke afnemers) met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en voor zelfstandigen en KMO's met een contract van bepaalde of onbepaalde duur en een jaarverbruik van maximaal 50 MWh voor elektriciteit en maximaal 100 MWh voor aardgas.

Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u

Als u van leverancier wilt veranderen, moet u enkel een contract met een andere leverancier tekenen. Uw nieuwe leverancier regelt alles voor u zodat u binnen de maand kunt veranderen. Er zijn energieleveranciers met een wachttijd voor nieuwe klanten. Vraag altijd na vanaf welke datum uw nieuwe leverancier u kan beginnen leveren.

De wetgeving met betrekking tot het veranderen van energieleverancier vindt u hier. Als u hierover vragen heeft, neemt u best contact op met de bevoegde dienst, namelijk de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

Mogelijke problemen bij het veranderen van energieleverancier

  • U ontvangt energiefacturen van twee energieleveranciers voor hetzelfde verbruik?

Eén van beide energieleveranciers heeft in dat geval niet het nodige gedaan om bij het veranderen zijn facturatie naar u stop te zetten of er is een onterechte leverancierswissel gebeurd. Contacteer één van hen om deze fout te laten rechtzetten.

  • U ontvangt bij het veranderen van energieleverancier geen slotfactuur van uw oude energieleverancier of u ontvangt geen voorschotfacturen van uw nieuwe leverancier?

De betrokken energieleverancier heeft wellicht nog geen of onvolledige meetgegevens ontvangen van uw netbeheerder. Hij kan bijgevolg geen berekeningen maken voor de slotfactuur of het voorschot. Het is ook mogelijk dat hij uw leverancierswissel nog niet in orde gebracht heeft. Als na het veranderen van energieleverancier de facturen meer dan 2 maanden op zich laten wachten, contacteert u best uw energieleverancier.

Onterechte leverancierswissel

Als u elektriciteit en/of aardgas ontvangt van een bepaalde energieleverancier zonder bij hem een contract afgesloten te hebben, spreken we van een onterechte leverancierswissel. De oorzaak van een onterechte leverancierswissel is meestal een fout in de communicatie tussen de betrokken energieleverancier en de netbeheerder. Let er op dat u uw leverancier de juiste EAN-code bezorgt. U kunt deze opvragen bij uw netbeheerder.

Als u het slachtoffer bent van een onterechte leverancierswissel zult u van uw netbeheerder een meteropnamekaart en van uw ‘oude' energieleverancier een brief ontvangen. U kunt de situatie rechtzetten door de onterechte leverancierswissel te melden bij uw zogenaamde ‘nieuwe' energieleverancier. Die moet de leverancierswissel dan annuleren. Geef hem duidelijk uw naam, adres en EAN-code door.

Meer info

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout