Home > Belastingvermindering door de federale overheid

Belastingvermindering door de federale overheid

duurzaamheidDe federale overheid geeft iok nog in 2015 een belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie. U mag 30% van het bedrag dat u betaald hebt voor de werken inbrengen in uw belastingaangifte. Er geldt wel een maximumbedrag.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw met een woonfunctie.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer vermeldt een aantal gegevens op de factuur.
 • Uw woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.
 • De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
 • Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Procedure

 • Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).
 • U moet de energiebesparende maatregelen inbrengen op uw belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.
 • U voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte.
 • Als u uw belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet u die documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (en dus niet de factuurdatum). De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

 • Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) is het maximumbedrag 3.040 euro per woning. Wanneer u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.
 • Ook voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) bedraagt de vermindering per woning maximaal € 3040 per woning.

Meer info

 

Sluitingsdagen

 • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout