Home > Aanpassing verkeerslichten

Aanpassing verkeerslichten

Op 9 juli 2015 werd het oude besturingssysteem vervangen van de verkeerslichten.
Er werd een nieuw nachtregime ingesteld tussen 23.00 en 5.00 uur waarbij de lichten op rood staan en enkel bij aanmelden van een voertuig zal het groen worden. Dit zou de wachttijden op die rustige momenten sterk moeten doen dalen.

Overdag is er omgeschakeld naar een 3 fasencyclus in plaats van de gekende 4 fases waarbij de Grote Baan aan de twee zijden (gemeentehuis en kerk) gelijktijdig groen hebben. Op deze manier wordt de maximum cyclustijd verminderd met 39 seconden in de spits en met 89 seconden in de daluren. Komende van de Booischotseweg in de spitstijd is de maximum groentijd zelfs verhoogd met 6 seconden. De spitstijd is ingesteld tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 15.00 en 18.00 uur.

Een eerste evaluatie vond plaats tussen 9 en 16 juli waarna er enkele kleine aanpassingen gedaan zijn zoals het verlengen van de groentijd voor de fietsers/voetgangers, een aanpassing van ontruimingstijden en het bijplaatsen van een radar om de auto's van het Prof. Dr. Vital Celenplein beter te detecteren.

Eind september evalueerde de verkeerscommissie de periode augustus en september en werd er gezocht naar een verbetering in de spitsuren. Om de wachtrijen en de filevorming te voorkomen werd een 4-fasige oplossing voorzien maar waarbij de auto's op de Grote Baan wel nog steeds samen groen hebben. Dit zou de beoogde doorstroming moeten verbeteren op de Grote Baan en de veiligheid van de fietsers verhogen aan de Kerkstraat alsook de opstoppingen verminderen.
Deze aanpassing ging eind oktober in voege na het uitvoeren van tellingen en snelheidsmetingen op de Grote Baan, Doodsbroekstraat en Beemdenstraat. Deze laatste tellingen hadden tot doel het effect op het sluipverkeer te meten.

We zoeken naar een beter evenwicht tussen doorstroming, het aanbieden van de nodige parkeerplaatsen en prioritair veilige fiets- en voetpaden. Daarom werd er overgegaan tot een aanpassing in de groentijden op de Grote Baan om de spitsmomenten beter op te vangen en de daltijden het verkeer vlotter te krijgen in Kerkstraat en Booischotseweg.

Tijdens de werken aan de Grote Baan en Prof. Dr. Vital Celenplein zullen de lichten andere regimes krijgen om de doorstroom van de omleidingswegen te verbeteren.

Alle opmerkingen en reacties zijn welkom aan mobiliteit@hulshout.be of op nummer 015 22 94 80

Parkeren Grote Baan (wegdek Doodsbroekstraat tot Prof. Vital Celenplein)

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout