Home > Parkeren Grote Baan (wegdek Doodsbroekstraat tot Prof. Vital Celenplein)

Parkeren Grote Baan (wegdek Doodsbroekstraat tot Prof. Vital Celenplein)

Door de riolerings- en wegeniswerken in de Paalsteenstraat, Peerdekerkhofstraat en zijstraten verwacht de gemeente een aanzienlijke toename van het verkeer op de Grote Baan. Het gaat om het stuk wegdek tussen de Doodsbroekstraat en de verkeerslichten.

Om de doorstroming vlot te laten verlopen zal parkeren niet meer toegelaten worden op de rijbaan, behalve op de voorziene plaatsen bij de bakker en het postkantoor.
Ter hoogte van Grote Baan nummer 69 zal parkeerruimte worden voorzien en wordt het fietspad gedeeltelijk afgeleid richting de gebouwen.

Deze maatregelen dragen bij tot een betere doorstroming in het centrum. We roepen op om zoveel mogelijk te parkeren op het dorpsplein, de parking aan de kerk of te kiezen voor alternatieve verplaatsingsmiddelen.

Wij danken u alvast voor uw medewerking. Als u vragen heeft over deze maatregel kan u terecht bij de dienst Mobiliteit van het gemeentehuis. (mobiliteit@hulshout.be)

http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/189-art24
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/190-art25

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout