Home > SAVE-charter steden en gemeenten

SAVE-charter steden en gemeenten

De vzw Ouders van verongelukte kinderen wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wil OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
2. De implementatie van het STOP-principe.
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de gemeente na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label.
In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK. De gemeente mag deze persoon ten allen tijde contacteren i.v.m. specifieke vragen of problemen.

 

Actieplan verkeersveiligheid Hulshout

 

Meer informatie: http://save.ovk.be

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout