Home > Verkeerssituatie Dreef-Nieuwstraat

Verkeerssituatie Dreef-Nieuwstraat

In het gemeentelijk beleidsplan rond sluipverkeer werden de Dreef en de Nieuwstraat opgenomen als mogelijke sluiproutes. Cijfers bevestigen deze situatie en daarom startte het gemeentebestuur vorig jaar met een werkgroep om te zoeken naar mogelijke oplossingen om de verkeersleefbaarheid te verhogen.
Elke bewoner van de Nieuwstraat en Dreef ontving een uitnodiging op 22 mei 2015 om deel te nemen aan deze werkgroep. De uiteindelijke werkgroep bestaat uit 9 personen en wordt begeleid door de mobiliteitsambtenaar en de schepen van mobiliteit.

Uit de gesprekken met de buurtbewoners kwamen volgende topics naar voor:
- Overdreven snelheid
- Het afsnijden van de bocht Nieuwstraat - Dreef
- Slechte zichtbaarheid door geparkeerde wagens in Dreef en op N15
- Parkeren in de berm waardoor voetgangers de rijbaan moeten gebruiken

Om het afsnijden van de bocht aan Dreef te vermijden werd een verdrijvingsvlak geschilderd en een gemeentelijk reglement opgemaakt. Het plaatsen van paaltjes leek ons in eerste instantie te gevaarlijk gezien de grote groepen fietsers.

Om het eerste probleem aan te pakken besliste het college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2015 om snelheidsremmers te plaatsen in de Nieuwstraat. De remmers werden na de aankoop geplaatst ter hoogte van huisnummer 12 en 15.

De opstelling werd begin maart 2016 geplaatst met een proefperiode van drie maanden en werd na deze periode geëvalueerd door een bevraging te organiseren bij de buurtbewoners alsook door objectieve verkeersmetingen. 

De metingen van mei/juni 2016 geven aan dat de snelheid in de Nieuwstraat is gedaald met 6 km/u in de richting van de Netestraat en met 11 km/u richting Dreef. Het aantal voertuigen bleef nagenoeg gelijk in de Nieuwstraat.

In september hield de Verkeerscommissie een plaatsbezoek om na de gaan hoe het verkeer kan worden afgeremd maar met een andere opstelling aangezien 2/3de akkoord ging met een verkeersremmer. Het college ging akkoord op 24 oktober 2016 om plantenbakken te plaatsen die het straatbeeld verfraaien en als snelheidsremmer dienen.

 

Nieuwe metingen ter evaluatie geven aan dat de nieuwe opstelling zorgt voor een nog verdere daling van de gemeten snelheden: de politie mat een V85 van 38 km/u in de richting van de Netestraat en een V85 van 39 km/u richting Heide.

 

Tijdens de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid op 27 april 2016 werd het voorstel van de gemeente besproken met het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare werken van de provincie Antwerpen. De conclusie is dat de aanrijdstrook te beperkt is om een voorsorteerstrook te creëren. Er wordt wel verder gepraat over een eventuele doortochtherinrichting op lange termijn.

Snelheidsmetingen april 2017:

 

Snelheidsmetingen mei/juni 2016:

 

Snelheidsmetingen 28 mei 2015:

 

Gemeentelijk aanvullend reglement. Invoering verdrijvingsvlak

·         Beslissing plaatsen verkeersremmers 26 oktober 2015

·         Tijdelijke verkeersverordening 21 december 2015

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout