Home > Enkelrichting Strepestraat

Enkelrichting Strepestraat

Enkelrichting Strepestraat

Tijdens de Paasvakantie plaatste de gemeente een proefopstelling in de Strepestraat voor een tijdelijke invoering van enkelrichtingsverkeer. De helft van het wegdek aan de oneven zijde werd voorbehouden voor de voetgangers en fietsers en afgescheiden van de voertuigen door paaltjes.

Na drie maanden testen kregen de bewoners van de Vloeikensstraat en Strepestraat en de ouders van de schoolgaande kinderen een bevraging mee. Er werden 70 bevragingen ingediend. 36 respondenten gingen akkoord met de huidige opstelling, 20 gingen akkoord met de enkelrichting maar hadden enkele opmerkingen en 14 bevraagden waren niet akkoord met de opstelling.

Op basis van de resultaten van de enquête adviseert de verkeerscommissie een permanente enkelrichting in te voeren in de Strepestraat in combinatie met een fietsstraat. Maatregelen om de zichtbaarheid te bevorderen worden ook verder bekeken.
Het college van burgemeester en schepenen volgt dit advies en keurde het gemeentelijk aanvullend reglement goed.

De gemeente plaatste de nodige borden en begeleidende infrastructuur bij de aanvang van het schooljaar 2016-2017 en dat met de steun van de 10op10-subsidie van de provincie Antwerpen.

Voor bijkomende inlichtingen en opmerkingen kan u steeds terecht bij de dienst Mobiliteit, via e-mail mobiliteit@hulshout.be.

 

FIETSSTRAAT
WEGCODE Artikel 22novies: In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

De keuze van een fietsstraat steunt op de hoge fietsintensiteit in de Strepestraat en de wens deze nog te verhogen. Deze intensiteit berust vooral op de aanwezigheid van de gemeentelijke basisschool.
De inrichting bestaat nu uit een enkelrichting voor voertuigen komende van de Grote Baan richting de Gemeentelijke basisschool. Het rechtse rijvak behoort toe tot de fietsers en voertuigen dienen erachter te blijven. Het linkse rijvak (aan oneven zijde) dient enkel voor de fietsers die richting Grote Baan rijden. Vermoedelijk zal hier nog onzekerheid en wantrouwen bestaan over het fietsen in tegengestelde richting. De bedoeling is dat de fietsers zich op hun gemak gaan voelen en zoveel mogelijk hun rijvak benutten.

 

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout