Home > Beleidsplan Sluipverkeer

Beleidsplan Sluipverkeer

Op 24 februari 2014 stelde het college van burgemeester en schepenen het beleidsplan rond sluipverkeer voor op de gemeenteraad.

In dit document worden de doelstellingen uit het mobiliteitsplan uitgelicht die raakvlakken hebben met sluipverkeer. Vervolgens wordt het plan van aanpak toegelicht: vijf probleemzones zijn vastgelegd op basis van gekende klachten en metingen.

Deze zones worden toegelicht qua probleemstelling en voorgestelde maatregelen (genomen en toekomstige). Verder wordt het participatietraject toegelicht alsook de algemene procedure die van toepassing is in geval van acties, vragen rond mobiliteit, werking verkeerscommissie etc. Vanuit dit groenboek zal de gemeente een infovergadering opstarten met de inwoners van de verschillen zones om samen met de inwoners te werken naar een witboek dat uiteindelijk door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.

Tot op heden zijn er twee participatietrajecten gestart, met name in zone 1 en zone 4. Voor meer informatie over het document en de stand van zaken kan u terecht op de dienst mobiliteit.  

Het Groenboek Sluipverkeer kan u hier bekijken.

 

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout