Home > Milieu / wonen > Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Bekendmaking openbaar onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken over een aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het grondgebied van de gemeente Hulshout.

 

Als u vragen heeft over de lopende openbare onderzoeken kan u contact opnemen met de dienst Omgeving.

 

 • aanvrager: PRIMA FOOD

onderwerp: het heraanleggen van verharding en het verbouwen van een bedrijfsgebouw en exploitatie van een vleesverwerkingsbedrijf
ligging project: Industriepark 15
periode openbaar onderzoek: 25 juni 2018 tot 24 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018044387

 •  aanvrager: bvba PROGRA

 Onderwerp: Door de bvba Progra wordt gevraagd om de lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in besluit nr. MLAV1/04-334 d.d. 23 december 2004, als volgt te wijzigen:- Zn: 2 mg/liter i.p.v. 1 mg/liter;ligging project: Nijverheidsstraat 3periode openbaar onderzoek: 28 juni 2018 tot 27 juli 2018referentie omgevingsloket: OMV_2018045944 

 

 • aanvrager: AQUAFIN NV en mevrouw Ilke Van Buggenhout

onderwerp: het aanleggen van een verbindingsriolering Heibaan met bemaling en wegenaanleg
ligging project: Heibaan en openbaar domein
periode openbaar onderzoek: 6 juli 2018 tot 4 augustus 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018044187

 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een overzicht van alle beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout.
De tekst van de volledige beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of door de deputatie of door Vlaanderen werden genomen kunt u per mail opvragen.

Overzicht:

 • aanvrager: Kurt Hannes

onderwerp: het aanleggen van een parking en een toegangspad in de voor- en zijtuin bij een bestaande kinesitherapiepraktijk
ligging: Stationsstraat 97
periode bekendmaking: 14 juni 2018 tot 14 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018042996

 

 • melder: mevrouw Marlies Eyckmans

onderwerp: het organiseren van een bedrijvenkarting
ligging: A. Van Looplein - Conservenstraat
periode bekendmaking: 14 juni 2018 tot 14 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018061358

 

 • aanvrager: mevrouw Katarina Sevit-Pücsök en de heer Roy Sevit

onderwerp: het verwijderen van een bestaande erker aan de achtergevel en het aanbouwen van een overdekt terras aan de achtergevel evenals het oprichten van een bijgebouw in de achtertuin
ligging: Zijperstraat 10
periode bekendmaking: 21 juni 2018 tot 21 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018024127

 

 • aanvrager: Glenn en Ellen, Goyvaerts - Daneels

onderwerp: het regulariseren van de hoogte van het vloerpeil op 0,60 meter boven het maaiveld in plaats van op 0,30 meter boven het maaiveld waarvoor een afwijking wordt gevraagd op de verkavelingsvoorschriften overeenkomstig artikel 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
ligging: Stationsstraat 89
periode bekendmaking: 21 juni 2018 tot 21 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018015070

 

 • aanvrager: Kim Covents

 onderwerp: het isoleren en het afwerken van de voorgevel door het aanbrengen van gevelbepleistering en het vervangen van de houtafwerking door sidings

ligging: Netelaan 41
periode bekendmaking: 21 juni 2018 tot 21 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018033968

 

 

 • aanvrager: de heer Frans De Rijck

onderwerp: het vellen van een hoogstammige berk

ligging: Grote Baan 10 en 8
periode bekendmaking: 21 juni 2018 tot 21 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018041130

 

 • aanvrager: Ludo Karel Vermeulen

onderwerp: het vellen van een hoogstammige boom in agrarisch gebied
ligging:
periode bekendmaking: 21 juni 2018 tot 21 juli 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018037426

  

 •  melder: mevrouw Erica Vets

onderwerp: interne verbouwing van een vrijstaande eengezinswoning.
ligging: Hoekstraat 23
periode bekendmaking: 19 juli 2018 tot 18 augustus 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018071941

  

 

 • melder: Tomy Moortgat

onderwerp: het aanbouwen van een bijkeuken bij een bestaande woning in OB met een oppervlakte van 40 m².
ligging: Oude Heibaan 41
periode bekendmaking: 13 juli 2018 tot 12 augustus 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018075262

 

 

 • aanvrager: mevrouw Patricia Verbist

 onderwerp: het wijzigen van de functie van een bestaand gebouw van wasserij met woongelegenheid tot frituur met woongelegenheid zonder stabiliteitswerken evenals de aanleg van de nodige parkeerplaatsen

ligging: Grote Baan 125 en 127
periode bekendmaking: 5 juli 2018 tot 4 augustus 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018043789

 

 • melder: de heer Peter Gijbels
onderwerp: bovengrondse propaangastank van 1000l
ligging: Binnengoor 9
periode bekendmaking: 5 juli 2018 tot 4 augustus 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018051874

 

 

• Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.
• Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.
• Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.
• Het dossier logt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. Hou er rekening mee dat onze kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak op 03 224 62 10.
• Opmerkingen en bezwaren over de feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

 

 

Sluitingsdagen

 • woensdag 11 juli 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout