Home > Milieu / wonen > Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Openbaar onderzoek en bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen

Bekendmaking openbaar onderzoekHieronder vindt u een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken over een aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het grondgebied van de gemeente Hulshout.

 

Als u vragen heeft over de lopende openbare onderzoeken kan u contact opnemen met de dienst Omgeving.  

 • aanvrager: bvba PROGRA

onderwerp: Door de bvba Progra wordt gevraagd om de lozingsvoorwaarden, zoals opgelegd in besluit nr. MLAV1/04-334 d.d. 23 december 2004, als volgt te wijzigen:
- Zn: 2 mg/liter i.p.v. 1 mg/liter ligging project: Nijverheidsstraat 3
periode openbaar onderzoek: 2 augustus 2018 tot 31 augustus 2018 referentie omgevingsloket: OMV_2018045944

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een overzicht van alle beslissingen die werden genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout.
De tekst van de volledige beslissingen die door het college van burgemeester en schepenen of door de deputatie of door Vlaanderen werden genomen kunt u per mail opvragen.

Overzicht: 

 • aanvrager: De heer Jan Briat
onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing lot 1A
ligging: Groenstraat 16A
periode bekendmaking: 23 augustus 2018 tot en met 22 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018039078

 

 • aanvrager:  Brigitte Van Echelpoel en Rudi Holemans
onderwerp: het regulariseren van een bestaande veranda en de dakvorm van de bestaande aanbouwen van een halfopen eengezinswoning
ligging: Ramselsesteenweg 39
periode bekendmaking: 23 augustus 2018 tot 22 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018260023
 • aanvrager: Sander Diels
onderwerp: het aanleggen van een parkeerplaats
ligging: Doodsbroekstraat 54
periode bekendmaking: 23 augustus 2018 tot 22 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018063477
 • aanvrager: de heer Filip Heremans en mevrouw Martine Swerts
onderwerp: het verbouwen van een losstaande ééngezinswoning en de afbraak van een aanbouw met behoud van de bestaande garage die dienst zal doen als berging
locatie: Aarschotsebaan 12
periode bekendmaking: 23 augustus 2018 tot 22 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018031149
 • aanvrager: Jan Briat
onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing lot 2A
ligging: Groenstraat 16
periode bekendmaking: 23 augustus 2018 tot 22 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018039083
 • aanvrager: mevrouw Elise Heremans en de heer Kristof Michiels
onderwerp: het verbouwen en verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning
ligging: Heibaan 214
periode bekendmaking: 30 augstus 2018 tot 29 september 2018
referentie omgevingsloket: OMV_2018060352
 • aanvrager: Saskia Luyten
onderwerp: het verbouwen van een garage na het slopen van een bestaande garage
ligging: Heibaan 183
periode bekendmaking: 30 augstus 2018 tot 29 september 2018

referentie omgevingsloket: OMV_2018065838 

 • aanvrager: Willy Proost
onderwerp: het oprichten van een carport met een afdakje bij een tweewoonst
ligging: Oud Pleintje 7
periode bekendmaking: 30 augstus 2018 tot 29 september 2018

referentie omgevingsloket: OMV_2018069235

 • aanvrager: Ellen Frederickx en Philippe Bauwens
onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en het slopen van een vrijstaand bijgebouw en het aanbouwen van een nieuwe achterbouw alsook het verbouwen van de garage en het aanbouwen van een carport
ligging: Peerdekerkhofstraat 45
periode bekendmaking: 30 augstus 2018 tot 29 september 2018

referentie omgevingsloket: OMV_2018069049

 

 • aanvrager: Anja Maria Coosemans
onderwerp: het regulariseren van een vrijstaand bijgebouw op de achter-en rechterperceelgrens te Door Van Dijckstraat 63
ligging: Door Van Dijckstraat 63
periode bekendmaking: 30 augstus 2018 tot 29 september 2018

referentie omgevingsloket: OMV_2018096577

 

 • aanvrager: Hanne Vangeel
 • onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bebouwing tegen een bestaande eengezinswoning in halfopen bebouwing met een bijgebouw op een perceel gelegen aan de Kapelstraat 12,2235 Hulshout                                                   
 • ligging: Kapelstraat 12                                                                                   
 • periode bekendmaking: 27 september 2018 tot 27 oktober 2018                     
 • referentie omgevingsloket: OMV_2018079151
 •  

 • aanvrager: An Verheyen
  • onderwerp: het melden van een zorgwoning                                                
  • ligging: Oude Heibaan 23                                                                           
  • periode bekendmaking: 20 september 2018 tot 20 oktober 2018               
  • referentie omgevingsloket: OMV_201807244
  •  

   

   

   

   

   

  • Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.
  • Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.
  • Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap:
  https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.
  • Het dossier logt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. Hou er rekening mee dat onze kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak op 03 224 62 10.
  • Opmerkingen en bezwaren over de feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

   

  Sluitingsdagen

  • woensdag 15 augustus 2018

  Zoeken

  Het weer in Hulshout