Home > Milieu / wonen > Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken over een aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het grondgebied van de gemeente Hulshout.

Als u vragen heeft over de lopende openbare onderzoeken kan u contact opnemen met de dienst Omgeving.

Overzicht:

Aanvrager: Hulshoutse Immobiliën Maatschappij

Onderwerp: het wijzigen van de afmetingen van lot 4 van de oorspronkelijke verkaveling evenals het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften en de bouwstrook voor hoofdgebouwen

Ligging project: Vaartstraat 64

Periode openbaar onderzoek: 3 april 2018 tot 2 mei 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018021808

 

Aanvrager: JL Construct 

Onderwerp: het realiseren van een groepswoningbouwproject met vier woongelegenheden na het slopen van de aanwezige bebouwing alsook het vellen van een vijftiental bomen

Ligging project: Bruulstraat 21

Periode openbaar onderzoek: 29 maart 2018 tot 27 april 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018006331 

 

Aanvrager: Glenn en Ellen, Goyvaerts - Daneels

Onderwerp: het regulariseren van de hoogte van het vloerpeil waarvoor een afwijking wordt gevraagd op de verkavelingsvoorschriften overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Ligging project: Stationsstraat 89

Periode openbaar onderzoek: 29 maart 2018 tot 27 april 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018015070

 

Aanvrager: Gemeente Hulshout

Onderwerp: het aanleggen van een tijdelijke wegverharding tussen Booischotseweg, Bertelsbroekstraat en Kapelstraat in functie van de wegenis- en rioleringswerken ter hoogte van Grote Baan.

Ligging project: Booischotseweg 97 en aanpalende percelen

Periode bekendmaking beslissing: 8 maart 2018 tot 6 april 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018007556

 

 

Sluitingsdagen

  • donderdag 14 juni 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout