Home > Vergunningen/attesten

Vergunningen/attesten

De dienst ruimtelijke ordening schakelde op 2012 over op een nieuw software-programma voor het verwerken van dossiers. Voor de vlotte afhandeling van de dossiers is het aangewezen dat alle aanvragers vanaf die datum minimaal hun rijksregisternummers op de aanvraagformulieren vermelden. Hiervoor werden de bestaande aanvraagformulieren voor de stedenbouwkundige aanvragen met een eenvoudige dossiersamenstelling, met een uitgebreide dossiersamenstelling en voor technische werken en terreinaanlegwerken aangepast. U kan deze aangepaste aanvraagformulieren bekomen op de dienst ruimtelijke ordening of u kan ze downloaden van de gemeentelijke website.

Indien u de aanvraag tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis komt afgeven, brengt u best uw identiteitskaart mee.

Stedenbouwkundige vergunning

Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen, verbouwen en slopen van elke constructie een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Dit geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het vellen van bomen, wijzigen van reliëf, plaatsen van afsluitingen of uithangborden, het aanleggen van een tennisveld of zwembad, aanleg verhardingen, …

Interessante websites:

Verkavelingvergunning

Om een grond te verdelen in twee of meer kavels voor woningbouw heeft u een verkavelingvergunning nodig. Het verkavelingdossier bevat een verkavelingplan met onder meer de vermelding van de breedte, diepte en oppervlakte van de percelen en een voorstel tot de inplanting van de woonhuizen. Verder worden ook stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd. Dit dossier wordt meestal samengesteld door een notaris of landmeter.

Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest is momenteel 2 jaar geldig. Bij een attest dat ouder is dan 1 jaar moet wel advies gevraagd worden aan stedenbouw, indien het attest nog geen jaar oud is mag de gemeente de vergunning zelf verlenen.

Kleine werken

Indien u een kleine ingreep aan uw woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

Kom meer te weten over deze kleine werken!

Overwelving baangrachten

Voor het overwelven van de baangracht is er een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. De voorwaarden waaraan een overwelving moet voldoen is vastgelegd in het gemeentelijk reglement.

Info nutsvoorzieningen kandidaat-bouwers

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout