Home > Distels

Distels

distels

Ieder jaar krijgt de politie een aantal klachten binnen in verband met distels. De wet bepaalt nochtans zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei van schadelijke distels op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is met alle middelen te beletten. Toch moet de wijkagent sommige eigenaars nog regelmatig herinneren aan deze verplichting.

Schadelijke distels

De akkerdistel, kruldistel, de speerdistel en de kale jonker vallen onder de nog steeds geldende wet van de distelbestrijding. Die wet stelt, dat elke eigenaar, huurder of andere gebruiker van de grond waarop ze zich bevinden, verplicht is om bloei, zaadvorming en uitzaaiing van distels die als schadelijk beschouwd worden, te beletten.

Waarom distels bestrijden ?

De reglementering kadert in de wetgeving op de bescherming van landbouwgewassen. De reden is dat distels tussen cultuurgewassen heel hinderlijk kunnen zijn, niet alleen voor de landbouwgewassen dan wel voor diegene die ze moet oogsten. De distelwet is immers gebaseerd op wetten van lang voor de mechanisering van de landbouw, toen landbouwers nog veel manueel werk verrichtten op het land. Stekels van distels kunnen diepe wondjes veroorzaken. Voeg daarbij een infectie van de toen nog gebruikelijke paardenmest en de optelsom is tetanos. Een ziekte waartegen geen remedie bestond : de boer of landknecht stierf eraan.

Deze drie factoren - handenarbeid, paardenmest en onmacht tegen tetanos - gelden vandaag niet meer. Het land wordt mechanisch bewerkt, het oogsten gebeurt minder met de hand, paardenmest wordt nauwelijks nog gebruikt en tegen tetanos wordt ingeënt.

Toch kunnen distels nog voor problemen zorgen in de actuele land- en tuinbouw, evenals in particuliere tuinen of in openbaar groen.

- Zij worden niet door het vee gegeten en kunnen de kwaliteit van het hooi sterk negatief beïnvloeden.
- Distels in grasland kunnen tot gevolg hebben dat grotere oppervlakten niet door het vee begraasd worden.
- Het oogsten van landbouwproducten wordt eveneens bemoeilijkt door de distels.

Het bestrijden van de aanwezige distels vraagt tevens belangrijke inspanningen van de eigenaar of grondgebruiker : het manueel verwijderen kan soms pijnlijk zijn.

Er blijven bijgevolg voldoende redenen over de schadelijke distels efficiënt te bestrijden en bovendien blijft het een wettelijke verplichting !

Voor alle duidelijkheid stellen we de vier distels even voor:

Tweejarige distels

foto kruldistel

Een eerste tweejarige soort is de kruldistel. Deze soort heeft tamelijk brede bladeren die als stekelige vleugels aflopen langsheen de stengel. De bloemhoofdjes hebben een doorsnede van minder dan 2 centimeter en staan meestal met meerdere dicht bijeen. Deze erg vertakte plant wordt niet hoger dan 1 meter en komt voor langs wegranden en op drogere gronden.

foto kale jonker

De kale jonker is een weinig vertakte plant die tot 2 meter hoog kan worden en eveneens een tweejarige distel. De bladeren zijn eerder smal. Deze distel vinden we op vochtige plaatsen. De plant bloeit vanaf juni en de bloemen hebben een paarse kleur. Wanneer deze plant voorkomt in natuurreservaten of in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde kan een afwijking van de verdelgingsplicht worden toegestaan.

foto speerdistel

De speerdistel is de laatste tweejarige distel en herkenbaar aan de lichtpaarse bloemhoofdjes die zo'n 3 tot 4 cm doorsnede hebben. Ze staan meestal langs wegranden, in weiden of op braakgronden. Deze plant bloeit van juni tot september.

Eenjarige distels

foto akkerdistel

De akkerdistel tenslotte is herkenbaar aan zijn bloemhoofdjes van minder dan 2 cm doorsnede, los bijeen. Deze plant komt voor langs akkers, wegranden en op braakgronden. Hij bloeit lichtpaars, langgesteeld en in tuilvormige pluimen van juni tot september.

Akkerdistel is doorlevend en draagt paarse bloemen. De akkerdistel is het grootste probleem. Hij is doorlevend en vestigt zich stevig met zijn meer dan 10 cm lange penwortel. Die wortel vertakt ondergronds : de plant kan zich dus niet alleen door zaad maar ook via zijn wortels vermeerderen.

Distels worden eind juni - begin juli afgemaaid. Dat moet kort voor de bloei gebeuren, als de bloemknoppen nog gesloten zijn. Te vroeg maaien heeft geen zin want dan vormt de plant nog een tweede keer bloemknoppen in augustus/september. Een tweede reden om te maaien net voor de plant in bloem staat, is het feit dat de planten het zwakst zijn voor en tijdens de bloei. Op dat moment zijn er weinig voedselreserves opgeslagen.

Sluitingsdagen

  • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout